H81006z Cvičný sbor

Hudební fakulta
zima 2016
Rozsah
0/0/0. 2 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. Mgr. MgA. Jan Ocetek, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Út 18:00–20:30 4.02
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 37 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/37, pouze zareg.: 0/37
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Nově vzniklý experimentální cvičný sbor JAMU bude mít několik souběžných cílů. Členové sboru budou nejen studenti sbormistrovství a dirigování, ale také všichni studenti ostatních oborů HF JAMU, kteří splní základní předpoklady pro zpěv v tomto tělese. Dále budou zpěváci do potřebného počtu doplněni formou konkurzu z externího prostředí. Cílem bude umožnit dirigentům a sbormistrům studium repertoáru s vokálním tělesem, rozvržení práce do jednotlivých zkoušek, odhad tempa zkoušení, práci s jednotlivými hlasy, výběru zpěváků na konkurzu, řešení nečekaných hudebních, organizačních a konfliktních situací, poučení se z chyb ostatních a podobně. Ostatním studentům pak předmět poskytne výuku základů sborového zpěvu, hlasovou průpravu, zpěv z listu, zásady ansámblového zpěvu, možnost podílet se na kolektivní hudební produkci, znalost nového repertoáru a podobně, to vše pod profesionálním vedením. Obsazení sboru – minimálně 24 zpěváků, bude umožňovat nácvik a prezentaci sborových skladeb různých stylů, slohů a hudebních epoch. Pravidelná činnost – zkouška jednou týdně v úterý od 18 do 20:30 hodin v prostorách Divadla na Orlí, poskytne prostor pro kontinuální nácvik a postupné zdokonalování studovaných skladeb.
Osnova
  • Studium nové skladby s ohledem na obtížnost, obsazení a schopnosti zpěváků. Student – sbormistr má možnost vyzkoušet si různé způsoby řešení praktických problémů, spojených se studiem. Student – zpěvák má možnost naučit se základům sborového zpěvu, tvorbu tónu, práci s textem, sborové dýchání a podobně. Student – sbormistr - získává zkušenosti především v následujících oblastech: - nácvik sborových skladeb různých stylů, slohů a hudebních epoch - transformace vlastní hudební představy do znějícího zvuku - srozumitelnost dirigentského gesta - psychologie práce se sborem - komunikace s členy sboru - plánování obsahu a průběhu zkoušky - vedení zkoušky a kalkulace s časem v jejím průběhu - způsob jednání v zátěžové situaci, zvládání stresu Student – zpěvák - získává zkušenosti především v následujících oblastech: - nácvik sborových skladeb různých stylů, slohů a hudebních epoch - výuku základů sborového zpěvu - hlasovou průpravu - zpěv z listu - zásady ansámblového zpěvu - možnost podílet se na kolektivní hudební produkci - rozšíření znalosti sborového repertoáru Repertoár: - bude vybrán s ohledem na schopnosti zpěváků, začínat budeme lehčími a capella sbory a kantátou Stabat Mater Giovanni Battisty Pergolesiho. Předmět plní funkci "laboratoře", kde si může student sbormistrovství ověřit získané znalosti a hledat co nejefektivnější způsob nácviku sborových skladeb. Student zpěvák se může zdokonalovat ve svém vokálním projevu, což mu může být užitečné i v jeho profesní kariéře. Zamýšleným výstupem pak může být dokonce vystoupení sboru na samostatném koncertě.
Literatura
    povinná literatura
  • Brož, J.- Kaňák, Z.: Základy dirigování, Panton, Praha 1962
  • Svoboda J.: Učebnice dirigování s sborového umění pro pěvecké soubory, Orbis, Praha 1952.
    neurčeno
  • Uherek, Milan: Zpíváme ve sboru
Výukové metody
individuální práce se sborem a ve sboru pod vedením pedagoga hlavního předmětu
Metody hodnocení
klasifikovaný zápočet
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.