H70061z Základy instrumentace I

Hudební fakulta
zima 2016
Rozsah
1/1. 1 kr. 1 z 2. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. MgA. Edgar Mojdl, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
St 11:00–11:45 004, St 11:50–12:35 004
Předpoklady
EVER ( H70061l Základy instrumentace I )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Osvojení hudebních nástrojů pro jejich využití v instrumentaci, stávající a nové techniky hry na hudební nástroje. Rozšíření metod instrumentace na nejširší škálu akustických zvukových zdrojů včetně přesahu do elektroakustické hudby. Výzkum přesahů instrumentace do sémantické struktury uměleckých děl. Analytické studium komorních a orchestrálních partitur a nahrávek.

Osnova
 • Zaměřeno na osvojení možností hudebních nástrojů pro jejich využití v instrumentaci, stávající a nové kombinační techniky a techniky hry se zaměřením na orchestrální nástroje. Teoretické rozšíření o základy organologie a akustiky hudebních nástrojů, zařazení nástrojů neorchestrálních, historických, etnických i znějících objektů ainstalací. Studium komorních a orchestrálních partitur, praktické instrumentační studie.

  • nástroje jednotlivých orchestrálních skupin s příslušnými rodovými členy a ostatními nástroji stejného systematického zařazení (včetně neorchestrálních,historických, etnických), přehled standardních a rozšířených technik hry, včetně způsobu jejich zápisu
  • rozvrstvení možností sólového nástroje, kombinace nástrojů na základě jejich (ne)příbuznosti, možnosti hledání souvislostí mezi hudebními nástroji na základě vztahů akustických, historických, sémantických a jiných.
  • barevné průhledy partitur, analytické studium komorních a orchestrálních partitur a nahrávek
  • studie pro sólové nástroje a komorní sestavy a následná transkripce pro zásadně rozdílné obsazení - v rozsahu dílčích formových úseků
  • individuální detailní teoretický i praktický rozbor možností zvoleného hudebního nástroje
  • individuální instrumentační rozbor vybraných míst komorních a orchestrálních skladeb
  • neobvyklé způsoby hry na hudební nástroje strunné, dechové i bicí
  • podrobně bicí nástroje membranofonické a idiofonické (metalofony, xylofony, elasmatofony) komerčně vyráběné i etnické
  • využití speciálních, mnohdy vlastnoručně vyrobených bicích nástrojů, znějících objektů, hudební elektroniky atd.
Literatura
 • Emmnert František: Poznámky k instrumentaci I, II - JAMU, Brno, 1997, 2000. info
 • Špelda Antonín: Hudební akustika - SPN, Praha, 1971. info
 • Schaeffer, Pierre: Konkrétní hudba - Supraphon, Praha 1971. info
 • Kotek, Miroslav: Bicí nástroje - Panton Praha, 1983. info
 • Burghauser Jarmil, Špelda Antonín: Akustické základy orchestrace - Panton, Praha, 1967. info
Výukové metody
řízená rozprava, praktické úkoly, ověření teoretických znalostí
Metody hodnocení
zápočet+klasifikovaný zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021.