H60375H Double reed Making III / Winter Semester -oboe, bassoon

Faculty of Music
Winter 2016
Extent and Intensity
1/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Jurij Likin (lecturer)
doc. MgA. Pavel Tylšar (lecturer)
Guaranteed by
Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites
základní znalosti předmětu, získané na nižším stupni studia
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 8 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
Seznámení s principem stavby a technologii výroby hobojového strojku. Studentovi je nabídnuto studium formou teoretických přednášek a praktických workshopů.
Syllabus
 • - Strojek z pohledu psychologie interpretace: systém přípravy strojků
  - Současné trendy ve výrobě strojků
  - Proporce a rezonance strojku
  - Technické chrakteristiky trubiček
  - Technické charakteristiky třtiny
  - Technologický postup pro zpracování třtiny
  - Technologický postup pro zpracování výřezu
  - Historický přehled výroby strojků
  - Materiály a nářadí při výrobě strojků: tradice a nové trendy
  - Technologický postup pro zpracování výřezu (chvějné stěny)
  - Problematika ladění a produkce tónu

Literature
 • Jakubec, J. : Fagotová hlasivka. SPN, Praha 1970. info
 • Hošek, M. : Tajemství hobojového strojku. Hudební nástroje 4/5/6 - 1975. info
Teaching methods
hromadné vyučování
Assessment methods
zápočet
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 1 z 1.
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022, Winter 2023, Winter 2024.
 • Enrolment Statistics (Winter 2016, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2016/H60375H