H60353z Teorie kompozice I

Hudební fakulta
zima 2016
Rozsah
1/1. 1 kr. 1 z 3. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. MgA. Edgar Mojdl, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Po 11:50–12:35 011, Po 12:40–13:25 011
Předpoklady
EVER ( H60353l Teorie kompozice I )
úspěšně vykonaná přijímací zkouška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Orientace v hudbě 20. století z hlediska skladatelské techniky

Osnova
 • Teorie kompozice předkládá přehled o kompozičních technikách hudby 20. století. Cílem je získat konzistentní teoretický základ pro poučenou interpretaci děl 20. století a soudobé hudby.

  Rozmanitost hudebního myšlení na počátku 20. století, historické kontexty
  Expresionismus v hudbě. Volná atonatita. Vybrané prvky pozdního romantismu.
  Neofolklorismus a jeho rozmanitost jeho protagonistů. Modální kompozice obecně.
  Druhá vídeňská škola a metody dodekafonie.
  Neoklasicismus a jeho kořeny.
  Serialismus.
  Náhoda v hudbě. Aleatorika.
  Témbrová hudba a její odstíny. Sónická hudba a spektralismus.
  Minimalismus a redukcionismus, jeho techniky a varianty
  Mikrotonalita a její varianty.
  Konceptualismus. Postmoderní syntéza.


Literatura
 • Kohoutek, C. : Hudební styly z hlediska skladatele, PANTON, Praha 1976. info
 • Kohoutek, Ctirad: Novodobé skladebné směry. SHV, Praha 1965. info
 • Loudová, Ivana: Moderní notace a její interpretace. AMU Praha, 1998. info
 • Schaeffer, Pierre: Konktrétní hudba. Supraphon, Praha 1971 The Grove New Dictionary of Music and Musicians, second editions. Macmillan Publishers Ltd. Oxford, Brighton, Suffolk, England 2001. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou výkladu, analýzy a poslechu partitur, vypracování drobných kompozičních studií a předkompozice hudebního materiálu.
Metody hodnocení
zápočet + zkouška
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020.