H60298z Direction II

Faculty of Music
Winter 2016
Extent and Intensity
2/2. 12 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
doc. Mgr. Václav Málek (lecturer)
Guaranteed by
Composition, Conducting and Opera Directing Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Composition, Conducting and Opera Directing Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
H60296z Direction I && EVER ( H60298l Direction II )
Úspěšně zakončený první ročník studia operní režie.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • Hledání individuálního přístupu k zadaným titulům určeným k praktické realizaci, rozbor určené opery, hlavní myšlenka, hledání výrazových prostředků výtvarných a hereckých pro zadanou operu. Herecká a pohybová stylizace, hledání resonance myšlenek zadaného díla v současném životě a možností jejich vyjádření jevištními prostředky. Vyhledání materiálů pro studium realizované opery, určení hlavní myšlenky díla a vypracování režijní koncepce. Zvážení spolupráce s výtvarníkem, jeho výběr. Spolupráce s tvůrčím týmem režiséra - výtvarníkem scény a kostýmů, dirigentem, pohybovým spolupracovníkem, vypracování režijního scénáře zadané opery, předání výtvarných návrhů scény a kostýmů do výroby, vypracování plánu zkoušek.
Literature
 • Hilar, Karel Hugo : Boje proti včerejšku. Praha: Borový, 1925. info
 • Gregor, J. : Kulturgesichte der Oper. Gallus Verlag, Wien 1941. info
 • Honzl, Jindřich : Základy a praxe moderního divadla. Praha, 1963. info
 • Brook, Peter : Prázdný prostor. Praha, 1988. info
 • Herz, J. : Regisseur im Musiktheater. Henschelverlag, Berlin 1977. info
 • Ejzenštejn, S.M. : Umenie mizanscény. Národné divadelné centrum Bratislava, 1998. info
 • Ejzenštejn, S.M. : Umenie mizanscény II. Divadelný ústav Bratislava, 1999. info
 • Brook, Peter : Nitky času: memoáry. Praha: Divadelní ústav, 2004. info
Teaching methods (in Czech)
Přednášky, práce na projektu - absolvování procesu vzniku inscenace v Komorní opeře.
Assessment methods (in Czech)
klasifikovaný zápočet - komisionální
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 12 z 24.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021.
 • Enrolment Statistics (Winter 2016, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2016/H60298z