H60291Sz Repertoár oboru I

Hudební fakulta
zima 2016
Rozsah
0/2/0. 1 kr. 1 z 3. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MgA. Blanka Juhaňáková, ArtD. (přednášející)
MgA. Mgr. Pavel Koňárek (přednášející)
Garance
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
EVER ( H60291Sl Repertoár oboru I )
úspěšné vykonání přijímací zkoušky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
interpretační problematika sborových skladeb doby renesance a baroka
Osnova
  • • Vokální a vokálně instrumentální díla skladatelů renesance a baroka • Povinné nastudování a orientace ve vokálně instrumentálních dílech ve smyslu interpretace a dirigentského zvládnutí: o J. S. Bach: Janovy pašije (BWV 245), Matoušovy pašije (BWV 244) o J. S. Bach: Vánoční oratorium (BWV 248) o J. S. Bach: Magnificat in D (BWV 243) • Výběr z tvorby: H. Purcell, G. F. Händel • Výběr sborové tvorby a capella nizozemské školy (Palestrina, Tallis, Hassler, Harant, Després) - odkaz nizozemských škol, první druhé a třetí skladatelské generace - zlatý věk kontrapunktu, isorytmické moteto, kolorovaná chorální melodie - mše diskantová, cyklická forma mše, cyklická forma pašijí - Francie - chanson, Italie - frottola, villanella, canzonetta - Řím - capella Sistina, capella Giulia - Benátky - Adrian Villaert, dvojsborovost, trojsborovost - nástup chromatiky - protestantské chorály, Martin Luther, kalvínská reformace, Claude Goudimel - Praha, Philip de Monte - mše, moteta
Literatura
  • Bianconi L.: Music in the seventeenth century, Cambridge 1987
  • partitury jednotlivých děl
  • ZICH, Jaroslav: Kapitoly a studie z hudební estetiky. Praha : Supraphon, 1990 Svoboda J.:Učebnice dirigování s sborového umění pro pěvecké soubory, Orbis, Praha 1952
  • SMOLKA, Jaroslav: Fuga v české hudbě. Praha : Panton, 1987
  • MICHAILOV, Michail K.: Štýl v hudbe. Bratislava : Opus, 1985
  • PEČMAN, Rudolf: Sloh a hudba 1600-1900. Brno : Rektorát Masarykovej univerzity, 1991
Výukové metody
řízená diskuse, praktické ověřování získaných
vědomostí
Metody hodnocení
zápočet, zkouška
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020.