H60246HOz Orchestral Parts and Solos I

Faculty of Music
Winter 2016
Extent and Intensity
1/0. 1 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. Jurij Likin (lecturer)
doc. MgA. Pavel Tylšar (lecturer)
Guaranteed by
Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites
EVER ( H60246HOl Orchestral Parts and Solos I )
Úspěšné ukončení studia v prvním ročníku bakalářského studia na HF JAMU, případně na jiné umělecké vysoké škole
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
  • Oboe (programme HF, B-HUDUM)
Course objectives
Seznámení studentů oboru Hra na hoboj s orchestrálním repertoárem a požadavky kladenými na orchestrálního hráče v komorních, symfonických a operních orchestrech.
Příprava 10 orchestrálních partů / sól na interní seminář KDN a semestrální zkoušku (v každém semestru). Seznámení s konkurzními požadavky českých a evropských symfonických a komorních orchestrů.
Syllabus
  • 1. Skupina: orchestrální party a sóla ve skladbách barokního repertoáru. Vybraná orchestrální díla J.S. Bacha a G.F. Händela s výrazným zastoupením hoboje. Podrobné studium partů přináší neocenitelné poznatky k interpretaci barokní hudby: výstavba frází, dynamické členění, rytmická preciznost, dechová ekonomie, stylová interpretace melodických ozdob. Doporučené skladby: J. S. Bach: První braniborský koncert F dur, Druhý braniborský koncert F dur, První suita C dur, Třetí suita D dur; G.F. Händel: Mesiáš, Te Deum, Hudba k ohňostroji, Vodní hudba). 2. Skupina: orchestrální party a sóla ve skladbách klasicistního období. Vrcholný představitel ranného klasicismu J. Haydn výrazně posunul význam hoboje v orchestrálních skladbách, zejména v symfoniích. Sólové pasáže převážně ve volných větách, ale také v menuetech jsou pro hobojisty velmi poučné a inspirující ve stavbě frází, jemném nasazení i ve stylové interpretaci klasických melodických ozdob. W.A. Mozart - dovršitel klasicismu. Má nezastupitelný význam v uplatnění hoboje v orchestrálních skladbách vrcholného klasicismu, především v symfoniích. Doporučené skladby: J. Haydn: Symfonie - č. 22 Es dur /1764/, č. 93 D dur, č. 94 G dur - S úderem kotlů. Oratoria - Čtvero ročních dob, Stvoření světa. W. A. Mozart: Symfonie - D dur Pařížská K. 297, C dur Linecká K. 425, D dur Pražská K. 504, C dur Jupiter K. 551. Předehry - Don Giovanni K. 527, Figarova svatba K. 492, Kouzelná flétna K. 620. 3. Skupina: výběr orchestrálních partů a sól pro konkurzní řízení symfonických orchestrů (víz studijní materiály).
Literature
  • Suchý, F. : Melodické ozdoby a manýry hudby předklasické - rukopis. 1964. info
  • Quantz, J.J. : Pokus jak hrát na příčnou flétnu. Supraphon 1980. info
Teaching methods
Individuální vyučování. Příprava 10 orchestrálních partů / sól na interní seminář KDN a semestrální zkoušku (v každém semestru).
Assessment methods
Klasifikovaná zkouška před komisí KDN
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 1 z 2.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022, Winter 2023, Winter 2024.
  • Enrolment Statistics (Winter 2016, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2016/H60246HOz