H60104HOz Hra na nástroj II

Hudební fakulta
zima 2016
Rozsah
0/2. 13 kr. 13 z 26. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. Jurij Likin (přednášející)
Jan Hoďánek (přednášející)
doc. MgA. Pavel Tylšar (přednášející)
Garance
Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
H60101HOz Hra na nástroj I && EVER ( H60104HOl Hra na nástroj II )
Úspěšné ukončení studia předmětu Hra na nástroj I v prvním ročníku bakalářského studia na HF JAMU, případně na jiné umělecké vysoké škole
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Příprava na úrovní koncertního provedení přednesových skladeb různých slohových období (barokní skladba je povinná) pro vystoupení na ročníkovém koncertu, interpretačních seminářích, semestrálních zkouškách. Příprava skladeb pro účast v konkurzech na místa v komorních, operních a symfonických orchestrech (W. A.Mozart Koncert C dur a skladba pro sólový hoboj).
Osnova
 • - Pokračování (individuálně) v technickém zdokonalování výběrem etud a cvičení vyšší obtížnosti (důraz na zdokonalení tónové a prstové techniky).
  - Doporučená každodenní intonační a technická cvičení: A. M. R. Barret, H. Brod, A. Giampieri, L. Bleuzet, Ph. Bernold, G. Passin, M. Schaefendriek. Interpretace stupnic a akordů v různých variačních obměnách - legato, staccato, intervaly a jejich kombinace (systém stupnicových cvičení, doc. Jurij Likin, JAMU v Brně).
  - Doporučené etudy : P. Rodé 24 Caprices en formel d´etudes, N. Nararow Etudy, E. Bozza Etudy, G. Silvestrini 6 Etud.
  - Návrh přednesových skladeb akcentujících díla klasická: L. A. Lebrun Koncert č. 1 d moll, F. Krommer Kramář Koncert F dur, W. A. Mozart Koncert C dur, W. A. Mozart Kvartet F dur.
  - Návrh přednesových skladeb romantického slohového období: R. Schumann Tři Romance, J. W. Kalliwoda Morceau de Salon, Op. 228.
  - Návrh přednesových skladeb barokního období: J. S. Bach Sonáta g moll BWV1030b, J. S. Bach Partita g moll BWV 1013 pro sólový hoboj, C. Ph. E. Bach Sonáta a moll pro sólový hoboj, G. Ph. Telemann 12 Fantazií pro sólový hoboj, N. Chedeville (A. Vivaldi) Sonáta č. 6 g moll z Il Pastor Fido.
  - Výběr přednesových skladeb 20. století: F. Poulenc Sonáta, E. Bozza : Fantasie pastorale, Op. 37, B. Britten Šest Metamorfóz pro sólová hoboj, B. Britten Tempoval variations, A. Dorati Pět kusů pro sólový hoboj, H. Dutilleux Sonáta.

  Doporučený repertoár pro magisterské studium: A: G. Ph. Telemann: 12 Fantazií pro sólový hoboj J.S. Bach: Partita g moll pro sólový hoboj, BWV 1013 C. Ph. E Bach: Sonáta g moll pro sólový hoboj N. Chedeville / A. Vivaldi: Sonáta g moll n.6 op. 13 „Il Pastor Fido“, RV58 C. Ph. E. Bach: Sonata g moll WQ 135 F. Couperin: Královské koncerty / Concerts Royaux č. 1, 6, 11 (Fuzeau, Musica Rara) J.S. Bach: Sonáta g moll BWV 1030b, (Barenreiter) B: W. A. Mozart: Koncert pro hoboj a orchestr C dur, K.314(285d), (Edition Henle) J. W. Kalliwoda: Concertino F dur, Op. 110 A. Pasculli: Concerto sopra motivi dell’ opera “la Favorita” di Donizetti B. Martinů: Koncert (new Maurice Bourgue/Guy Porat Edition Max Eschig) R. Strauss: Koncert C: A. Jolivet: Serenade B. Britten: Temporal variations, (Boosey&Hawkes) A. Dorati: Duo concertante (Boosey& Hawkes), R. R. Bennett: After Syrinx (Novello) W. Lutoslawski: Epitaph P. Haas: Suita pro hoboj a klavír M. Shinohara: Obsession pro hoboj a klavír N. Skalkottas: Concertino (Margun Music Inc) J. Francaix: L ´Horologe de Flore (Květinové hodiny) G. Silvestrini: Six Etudes pour Hautbois (Editions du Hautbois), Paris A. Dorati: Pět kusů pro hoboj (Boosey& Hawkes) H. Tomasi: Evocations (Leduc) H. Holliger: Sonáta ( Schott) L. Berio: Sequenza VII (Universal Edition) Kvartet s hobojem: M. Arnold: Kvartet B. Britten: Phantasy Quartet, Op 2 (1932) (Boosey and Hawkes) W.A. Mozart: Kvartet F dur K370 (1781) (Barenreiter)
Literatura
 • Likin, Jurij: skripta Dějiny a literatura hoboje, Brno 2014, reflexe Estetika hobojového tónu, Brno 2013
 • Schuring, Martin: Oboe: Art and Method
 • Marx, Josef: The Tone of the Baroque Oboe. 1951
 • Prokopová, Radka. Praktické užití poloautomatického systému u hoboje, diplomová práce, Brno 2012
 • Mlčoch, Radek. Královský koncert č. 11, diplomová práce, Brno 2013
 • Bartolozzi, B.: New souds for woodwind. Oxford Univ. Press, 1982, London
 • Goosens, L. - Roxburgh, E. : Oboe. Macdonald and Janes, London 1977. info
 • Quantz, J.J. : Interpretace - Pokus jak hrát na příčnou flétnu. Supraphon, Praha 1980. info
 • Kratochvíl, Jiří: Dějiny a literatura dechových nástrojů, SPN, Praha 1971
 • Joppig, Günther: The Oboe and Bassoon. Halwag, 1981, Bern
 • Sprenkle, Robert: The Art of Oboe Playing
 • Burgess BURGESS, Geoffrey a Haynes, Burce. 2004. The Oboe. New Haven a London: Yale University Press, 2004. ISBN 0-300-10053
 • Batte, Philip: The Oboe. Ernst Benn Limited, 1956, London
 • Fleurot, Francois: Le Hautbois. Ed. Pikard, 1984, Paris
 • Bechler, Leo: Die Oboe. C. Mezeburger, 1914, Leipzig
 • Rothwell, Evelyn: Guide to Oboe, Reed Making, Oboe Technique
 • Bigotti, Giovanni: Storia dell´Oboe. Zanibon, 1974, Padova
 • Haynes, Burce: Music for Oboe 1650-1800. Bibliographie. Rorrest Music, 1994, Berkeley
Výukové metody
individuelní lekce, vystupování na veřejných koncertech a seminářích
Metody hodnocení
klasifikovaný zápočet - komisionální
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023, zima 2024.