H601043z Hra na nástroj II

Hudební fakulta
zima 2016
Rozsah
0/2. 13 kr. 13 z 26. Ukončení: kz.
Vyučující
prof. MgA. Kamila Klugarová (přednášející)
MgA. Pavel Černý (přednášející)
prof. MgA. Zdeněk Nováček (přednášející)
Garance
Katedra varhanní a historické interpretace - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra varhanní a historické interpretace - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
H601013z Hra na nástroj I && EVER ( H601043l Hra na nástroj II )
ZS - hodnocení A-E za LS 1. ročníku, LS - hodnocení A-E za ZS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Osnova
 • - J. S. Bach - skladba z okruhu tzv. volných forem, příp. některý z koncertů, pokud se s nimi student ještě neseznámil.
  - Triová skladba J. S. Bacha - jestliže student v 1. ročníku interpretoval triovou sonátu, pak je výběr zaměřen na některé z chorálních zpracování a naopak.
  - Francouzské baroko a jeho specifická interpretace - podle dosavadních repertoárových zkušeností výběr některé z kompozic tohoto období (např. J. Titelouze, F. Couperin, N. de Grigny, J. H. d´Angelbert, J. Boyvin, L. Marchand, P. du Mage, J. F. Dandrieu, L. N. Clérambault, L. C. d´Aquin apod.).
  - Oblast tvorby tzv. starých českých mistrů (např. B. M. Černohorský, J. Zach, J. F. N. Seger, J. I. Linek, F. X. Brixi, J. Kř. Vaňhal, J. Kř. Kuchař, K. B. Kopřiva apod.) a s tím související tvorba jihoněmeckých (např. Ch. Erbach, J. E. Kindermann, J. J. Froberger, J. K. Kerll, G. Muffat, J. Pachelbel apod.) a italských autorů z období baroka (kromě G. Frescobaldiho např. A. Rossi, T. Merula, B. Storace, B. Pasquini, D. Zipoli, A. Caldara, D. Scarlatti apod.)
  - Romantismus - výběr skladby se řídí dosavadními znalostmi včetně zvolené kompozice v 1. ročníku a je možné ho rozšířit i na francouzský symfonismus (např. A. Guilmant, L. Boëllmann, Ch. M. Widor, L. Vierne, Ch. Tournemire).
  - Skladba 20. století - výběr se řídí dosavadními znalostmi české tvorby (kromě P. Ebena např. M. Kabeláč, K. Slavický, M. Sokola, O. Mácha apod.)
  - 20. století - jestliže byla vybrána skladba soudobého českého autora, je součástí výuky i příp. možnost konzultace s tímto skladatelem za účelem poznání tzv. autorské interpretace.
Literatura
 • Alain, Marie-Claire: O interpretaci francouzské hudby 16.-18. století. ARTTHON, Opava 2000. info
 • Alain, Marie-Claire: Poznámky k #francouzskému způsobu". MKS, Ostrava 1988. info
 • Bach, C. Ph. E.: Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen. Breitkopf 1969. info
 • Busch, Hermann: Zur Interpretation der Orgelmusik J. S. Bach. Merseburger 1995. info
 • Busch, Hermann: Zur Interpretation der französischer Orgelmusik. Merseburger 1986. info
 • Couperin, François: L´Art de toucher le clavecin. Breitkopf und Härtel 1933. info
 • Dolmetsch, Arnold: Interpretace hudby 17. a 18. století. SNKLHU, Praha 1958. info
 • Donington, Robert: The interpretation of early music. Faber and Faber, London 1977. info
 • Douglass, Fenner: The Language of the Classical French Organ. New Haven and London,Yale University Press 1995. info
 • Keller, Hermann: Die Kunst des Orgelspiels. Peters, Leipzig 1941. info
 • Klinda, Ferdinand: Organová interpretácia. OPUS, Bratislava 1983. info
 • Klinda, Ferdinand: Organ v kultúre dvoch tisícročí. Hudobné centrum, Bratislava 2000. info
 • Klotz, Hans: Das Buch von der Orgel. Bärenreiter, Kassel-Basel 1955. info
 • Kolektiv autorů: Antológia - renesancia a barok. In: Slovenská hudba 3-4, 1994. info
 • Laukvik, Jon: Orgelschule zur historischen Aufführungspraxis. Carus-Verlag, Stuttgart 1990. info
 • Lohmann, Ludger: Die Artikulation des 16.-18. Jahrhunderts. Regensburg 1990. info
 • Ritter, A. G.: Kunst des Orgelspiels. Peters, Leipzig, nedat. info
 • Růžičková, Zuzana: Interpretační praxe v barokní hudbě. SPN, Praha 1985. info
 • Saint-Arroman, Jean: L´interprétation de la musique française 1661-1789. Champion, Paris 1988. info
 • Šlechta, Milan: Dějiny varhan a varhanní hudby v Evropě. SPN, Praha 1985. info
 • Quantz, J. J.: Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu spielen. 1752. info
Výukové metody
2 hodiny/týden - individuální výuka
Metody hodnocení
komisionální klasifikované zápočty
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020.