H60069z Philosophy of Arts I

Faculty of Music
Winter 2016
Extent and Intensity
0/2. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Music Theory Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Music Theory Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Thu 10:10–11:45 205
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H60069l Philosophy of Arts I )
úspěšně složená přijímací zkouška do magisterského studia.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 40 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Cílem je pochopení východisek a souvislostí evropského umění v kontextu vývoje filozofie a obecných a společenských dějin.

Syllabus (in Czech)
 • východiska a souvislosti evropského umění v kontextu vývoje filozofie a obecných a společenských dějin

  Prezentace nejtypičtějších příkladů a nejvýznamnějších událostí vývoje evropského umění, zejména těch, jejichž prvky a inspirace se objevují i v dalších údobích. Bude kladen důraz zejména na provázanost historických, společenských a uměleckých forem na základě dobové filozofie a estetiky.
  Osobnosti: Platón, Aristoteles, Aristoxenos, pythagorejská škola, Boethius, Augustin, Tomáš Akvinský, Quido z Arezza, Franko Kolínský, Marsilio Ficino, M. Kusánský, Giordano Bruno, J. A. Komenský, René Descartes, M. Mersenne, B. Pascal, J. Ph. Rameau ad.
  Pojmy: civilizace, kultura, umění, mimoevropské kultury, myšlenkové a náboženské směry, mytologie a její funkce, historické slohy antiky a středověku, renesance, mynýrismus, baroko, rokoko.
Literature
 • HAUSER, A. Filozofie dějin umění. Praha 1975. info
 • KOLEKTIV. Encyklopedie antiky. Praha 1973. info
 • PIJOAN, José. Dějiny umění. Praha 1977-1984. info
 • TRETERA, Ivo. Nástin dějin evropského myšlení. Praha 2000. info
 • VORÁČEK, J. Úvod do studia člověka, společnosti a civilizace. Praha 1983. info
 • Umění světa. Antické umění. Gotické umění. Praha 1970, 1973. info
 • ŠPUNAR, Pavel. Umění českého středověku. Praha 1971. info
 • LAROUSSE. Umění a lidstvo. info
 • HUYGHE, René. Umění středověku. Praha 1969. info
Teaching methods (in Czech)
přednáška
Assessment methods (in Czech)
zimní semestr zápočet, letní semestr zkouška
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Credit evaluation note: 2 z 5.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022, Winter 2023, Winter 2024.
 • Enrolment Statistics (Winter 2016, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2016/H60069z