H60063Oz Dirigování II - abs. projekt

Hudební fakulta
zima 2016
Rozsah
0/2/0. 15 kr. 15 z 30. Ukončení: z.
Vyučující
Tomáš Hanus (přednášející)
prof. Mgr. Jan Zbavitel (přednášející)
Garance
Katedra kompozice a multimediální tvorby - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice a multimediální tvorby - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
H51477Oz Dirigování I && EVER ( H60063Ol Dirigování II - abs. projekt )
Absolvování 1.ročníku navazujícího magisterského studia
Studium partitur orchestrálních a operních děl 19. a 1. poloviny 20. století. Aktivní účast na semináři dirigování.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Příprava absolventského koncertu a další rozšiřování repertoáru. Nastudování skladby současného skladatele a přiblížení problematiky interpretace stěžejních partitur soudobé hudby. Obhajoba abs. projektu při SZZ.

Osnova
 • Studium děl 19. a 20. století, s akcentem na provádění soudobých skladeb a netradičních notových zápisů. Příprava absolventského projektu a jeho obhajoby u SZZ.

  Hudba 20. století (se zvláštním zaměřením na dílo českých skladatelů).
  Základní principy formové a výrazové ve stěžejních dílech dvou zcela odlišných skladatelských osobností - L.Janáčka a B.Martinů, jejich interpretační problematika.
  Skladby nejvýznamnějších světových skladatelů první poloviny 20.století.
  Hudba současná - modernistické směry postromantické (dodekafonie, surrealismus a další směry hudby 20.století), #druhá vídeňská škola# - Schönberg, Berg, Webern, skladatelské systémy Bartóka, Hindemitha, Messiena.
  Problematika dirigování netradičních notových zápisů současné hudby a její interpretace.

  Zařazaním vokálně-instrumentální skladby do dramaturgie absolventského veřejného uměleckého výstupu(A) a nastudováváním a realizací komorních partitur soudobých skladeb(B) studenty oboru Dirigování orchestru v rámci projektu "Inovace studijních programů Dramatická a Hudební umění JAMU v oblasti uměleckých výstupů" (CZ.1.07./2.2.00/28.0159), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR, dochází k inovaci předmětu Dirigování II (orchestr) - absolventský projekt. (A) Studenti (absolventi) tak získávají nové zkušenosti s prací s velkým orchestrem, se sborem i se sólisty současně. (B) V tomto případě spočívá inovace v zapojení studentů - dirigentů - do zvukové realizace komorních i orchestrálních partitur s dvojím podstatným přínosem: 1) nastudování skladby dirigentem profesionálnějším a také rychlejším způsobem (seznámí se s celou partiturou, kdežto hráči znají jen své party a o celku se dovídají průběžně při zkouškách), protože dirigent i skladatel znají celek od začátku práce, čili jejich angažmá je mnohem profesionálnější; 2) dirigent se od malých forem seznamuje se způsoby dikce soudobé skladby a tímto poznáním roste.
Literatura
 • Burghauser,J.- Špelda,A.: Akustické základy orchestrace, Panton, Praha 1967. info
 • Mihule, J. : Bohuslav Martinů, Supraphon, Praha 1974. info
 • Šafránek, M. : Bohuslav Martinů, SAV, Praha 1962. info
 • Rudziňski, W. : Skladatelská dílna B.Bartóka, Polskie WM, Kraków 1964. info
 • Smolka, J. : Česká hudba našeho století, SHV, Praha 1961. info
 • Hradecký, E. : Paul Hindemith, Supraphon, Praha 1974. info
 • Burian, E. F. : Nejen o hudbě, Supraphon, Praha 1981. info
 • Vojtěch, I.: Skladatelé o poetice hudby 20.století, ČS, Praha 1960. info
 • Janeček, K.: Tektonika, Supraphon, Praha 1968. info
 • Fuchs, C. : Freiheit des musikalischen Fortrages, Kafemann Danzig,1885. info
 • Darnton, Ch.: You and Music, Pelican Books, London 1945. info
 • Sborník : Nové cesty hudby, SHV, Praha 1964. info
 • Sborník : Ungarische Komponisten, Boosy a.Hawkes, Bonn 1954. info
 • La Rue, J.: Guidelines for Style Analyses, Norton, New York 1971. info
Výukové metody
Individuální výuka
Metody hodnocení
Zápočet+ zápočet, SZZ
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.