H60032z History of Music II (18th Century and 19th Century)

Faculty of Music
Winter 2016
Extent and Intensity
2/1. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Jana Michálková Slimáčková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Music Theory Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Music Theory Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Tue 8:30–10:55 205
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H60032l History of Music II (18th Century and 19th Century) )
zájem o problematiku
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 55 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/55, only registered: 0/55
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Seznámení s hlavními proudy evropské hudby v období klasicismu a romantismu

Syllabus (in Czech)
 • přednáška poskytující přehled základních směrů evropské hudby v období klasicismu a romantismu

  Předpoklady vzniku nového slohu, společenský život a umělecké snahy, osamostatnění hudby. Sonátová forma a její využití. Nové orchestrální a komorní druhy, symfonie, smyčcové kvarteto. Haydn, Mozart, Beethoven, čeští skladatelé.
  Předpoklady vzniku romantismu, jeho charakteristické znaky, romantismus v hudbě. Romantismus v Německu, jeho představitelé a nejdůležitější projevy, romantická píseň, programní hudba. Národní hudební kultury, Chopin. Novoromantismus, symfonická báseň a hudební drama. Hudba na sklonku 19. století.
  Přednáška je doprovázena hudebními ukázkami (audio i video).
Literature
 • Lexikony - New Grove Dictionary, Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Riemann Musiklexikon (odpovídající hesla). info
 • ROSEN, Charles. Klasicizmus : Haydn - Mozart - Beethoven. Bratislava : Hudobné centrum, 2005. info
 • BÁRTOVÁ, Jindra - SCHNIERER, Miloš - ZOUHAROVÁ, Věra. Dějiny hudby. Brno - České Budějovice : Jihočeská univerzita , 1997. info
 • ČERNUŠÁK, Gracian. Dějiny evropské hudby. Praha : SNKHLU, 1964. info
 • EINSTEIN, Alfred: Od renesance k hudbě dneška. Praha : Supraphon , 1968. info
 • KOUBA, Jan. ABC hudebních slohů : od raného středověku k W. A. Mozartovi. Praha : Supraphon, 1988. info
 • NAVRÁTIL, Miloslav. Dějiny hudby : přehled evropských dějin hudby. Ostrava : Scholaforum, 1996. info
 • SMOLKA, Jaroslav a kolektiv. Dějiny hudby. Brno : Togga , 2001. info
 • PEČMAN, Rudolf. Sloh a hudba 1600-1900 : problémy, otázky, odpovědi. Brno : Masarykova univerzita , 1996. info
 • RACEK, Jan. Česká hudba. Praha : SNKLHU , 1981. info
 • SCHNIERER, Miloš. Dějiny hudby. Brno : JAMU, 2007. info
Teaching methods (in Czech)
přednáška s občasným využitím audio i videonahrávek, případně studentských referátů
Assessment methods (in Czech)
zimní semestr zápočet, letní semestr zkouška
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Credit evaluation note: 2 z 5.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022, Winter 2023, Winter 2024.
 • Enrolment Statistics (Winter 2016, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2016/H60032z