H50326Sz Dirigování - vedl. obor I

Hudební fakulta
zima 2016
Rozsah
1/0. 1 kr. 1 z 2. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Gabriel Rovňák, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
EVER ( H50326Sl Dirigování - vedl. obor I )
absolvování 1. ročníku
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Zvládnutí specifických technických problémů dirigenta orchestru dirigování klasické symfonie - dirigování částí oper (orchestr s vokální - složkou)

Osnova
 • Zvládnutí specifikace dirigenta orchestru a orchestru s vokální složkou

  - uvolnění obou rukou, jeden ze základních technických předpokladů dirigenta orchestru
  - dirigování staccata, legáta a dalších
  - výrazových prostředků
  - dirigování recitativu: opery W. A. Mozarta
  - Don Giovanni, Figarova svatba a Kouzelná flétna
  - dirigování klasické symfonie: jednodušší části Haydnových a Mozartových symfonií - další gymnastická
  - cvičení vedoucí ke zdokonalení technických návyků a jejich rozšíření o další oblasti: nepravidelná rytmizace, synkopy, fermáty, a d.
  - cvičení k získání samostatnosti rukou
  - výrazové dirigování: stavba fráze, dynamické rozdíly
  - dirigování děl se zhudebněným textem: části oper, písně atd.
  - dirigování klasických symfonií (u klavíru):
  J. Haydn: #S úderem kotlů", #Hodiny",
  W. A. Mozart: Symfonie g moll, Es dur, #Jupiter"
Literatura
 • Malko, N.: Osnovy techniky dirigování, Muzyka, Moskva 1964. info
 • Brož J.: Základy dirigování symfonického orchestru, MKS, Brno 1975. info
 • Devátý, A.: Taktovací technika, KOS, Plzeň 1969. info
 • Laser, A.: Der moderne Dirigent, Breitkopf u. Härtel, Leipzig 1904. info
 • Weingartner, F.: Ratschläge für Aufführungen klasischer Sinfonien, Breitkopf, u. Härtel, Leipzig 1918. info
 • Bury, D.: Podstawy techniky dyrygowania, PWM, Kraków 1961. info
 • Scherchen, H.: Lehrbuch des Dirigierens, B. Schott, Meinz 1929. info
Výukové metody
Individuální výuka
Metody hodnocení
z + zk
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020.