H70038z Kompozice EAH

Hudební fakulta
zima 2015
Rozsah
1/1. 1 kr. 1 z 2. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Jan Kavan, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
EVER ( H70038l Kompozice EAH )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Osnova
 • Zimní semestr

  Obsahové zaměření:

  - Stručná historie technických prostředků elektroakustické hudby
  - Základy práce v software Cubase
  - Základní technické znalosti potřebné pro produkci EAH
  - Základní práce se Samplery se zaměřením na Steinberg Halion

  Osnova rozvrhových jednotek:

  • Analogová syntéza počátku 20. století - Theremin (Těrmen Vox), Thaddeus Cahill (Teleharmonium), Ondes Martenot (Martenotovy vlny)
  • Konkrétní hudba
  • FM syntéza, vektorová syntéza, granulární syntéza, aditivní syntéza.
  • Digitalizace, práce se vzorky a efekty.
  • Základy práce v programu Cubase
  • Objasnění problematiky ASIO a GSIF.
  • Základy práce se samplerem Halion
  ¨
  Letní semestr


  - Základní estetické koncepty EAH
  - Práce s VST pluginy v programu Cubase
  - Základy práce se zvukovými efekty
  - Základy audio masteringu
  - Tvorba elektroakustické kompozice

  Osnova rozvrhových jednotek:

  • Estetika elektroakustické kompozice
  • VST model v programu Cubase
  • Efektování za pomocí externích VST modulů.
  • Základy masteringu.
  • Tvorba elektroakustické skladby.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020.