H60187Zz Komorní hra II

Hudební fakulta
zima 2015
Rozsah
0/2. 3 kr. 3 z 7. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Petr Janda (přednášející)
doc. František Kantor (přednášející)
prof. MgA. Jindřich Petráš (přednášející)
Garance
Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
EVER ( H60187Zl Komorní hra II )
* předchozí znalosti interpretace komorní hudby
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Osnova
 • Obsah předmětu: : Zkvalitňování a upevňování dosavadních
  kladných návyků, osvojování stylové hry na
  základě historicky poučené interpretace. Rozvoj
  harmonického cítění v ansámblové hře.
  Žesťové kvinteto :
  E. Bozza : Suite Francaise
  J. Cheetham : Scherzo
  P.J. Vejvanovský : Sonáta g moll
  Trio a kvartet lesních rohů :
  Rejcha : Tria - výběr
  F.D. Weber : Kvartet č. 1
  M. Vacek : Lovecký kvartet

  LS

  Obsah předmětu: : Zkvalitňování a upevňování dosavadních
  kladných návyků, osvojování stylové hry na
  základě historicky poučené interpretace. Rozvoj
  harmonického cítění v ansámblové hře.
  Žesťové kvinteto :
  L. Janáček : Symfonieta - fanfáry
  Dvořák : Humoreska
  J.S. Bach : Fuga g moll
  Trio a kvartet lesních rohů :
  J. Schneider : Tria - výběr
  Hanisch : Koncert pro tři lesní rohy
  K. Tunner : Kvartet č. 1
Literatura
 • Kratochvíl J. : Dějiny a literatura dechových nástrojů ( Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1971 ). info
 • Altman W. : Kamermusik - Literatur ( Leipzig 1910 ). info
 • Faltus L. : Hudební nástroje a instrumentální soubory ( Praha 1981 ). info
 • Lébl V. : Zvukový ideál ve světle komorní hudby (Hudební věda, 25, 1988 ). info
Výukové metody
hromadná výuka, koncertní vystoupení
Metody hodnocení
zápočet
klasifikovaný zápočet - komisionální
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023, zima 2024.