H60101Kz Hra na nástroj I

Hudební fakulta
zima 2015
Rozsah
0/2. 15 kr. 15 z 30. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. Igor Ardašev (přednášející)
prof. MgA. Alena Vlasáková (přednášející)
doc. Mgr. Daniela Velebová (přednášející)
Mgr. Helena Weiser (přednášející)
Garance
Katedra klavírní interpretace - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra klavírní interpretace - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
EVER ( H60101Kl Hra na nástroj I )
Podmínkou je absolutorium bakalářského stupně studia v oboru a úspěšné vykonání přijímací zkoušky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Osnova
  • Doplňování repertoáru o tituly dosud nestudovaných stylů a autorů, pro něž nebyl dostatečný prostor v předchozím studiu. Nastudování a provedení koncertu pro klavír a orchestr nebo obdobné skladby, pokud nebyla provedena v bakalářském stupni. Příprava repertoáru využitelného pro interpretační soutěže, konkurzy atd..
    Podle individuality studenta postupná specializace na určitý repertoár.
Literatura
  • Literatura je vybírána pedagogy dle potřeby s ohledem na studovaná díla, např.: Medtner, N. K.: Každodenní práce klavíristy. NEOSET, Praha 2005.Hinson, M.: Guide to the Pianist´s Repertoire. 3. vydání, Bloomington 2000. info
  • Notové materiály pokud možno urtextové, kritická vydání atd. info
Výukové metody
2 individuální lekce týdně, kontrolovaná samostatná příprava
Metody hodnocení
komisionální klasifikovaný zápočet v závěru každého semestru
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020.