H75012z Barokní a klasicistní komorní hra

Hudební fakulta
zima 2014
Rozsah
0/6. 2 kr. 2 z 4. Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: kz.
Vyučující
MgA. Ilona Růčková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Předměty staré hudby - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Předměty staré hudby - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
EVER ( H75012l Klasicistní komorní hra )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
předmět má 48 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět umožní studentům seznámit se s historicky poučenou interpretací starší hudby, konkrétně z období klasicismu a raného romantismu. Uvedou v něm v praxi znalosti získané v předmětech Interpretace staré hudby a dalších souvisejících předmětů. Pod vedením specialistů v oboru stará hudba využijí k interpretaci nástroje v majetku školy (historický fagot, traverso, smyčce, kladívkový klavír).
Výuka bude probíhat pravidelně každý týden a její součástí bude týdenní kurs ve spolupráci se JOA (tzv. projekt Abbaye) v lednu 2014.
Na začátku semestru budou sestaveny ansámbly a určen repertoár.
Semestr bude uzavřen koncertem studentů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.