H75011z Studium operních ansámblů a recitativů

Hudební fakulta
zima 2014
Rozsah
0/2. 2 kr. 2 z 4. Ukončení: z.
Vyučující
prof. Mgr. Jan Zbavitel (přednášející)
MgA. Galina Alechkevitch (cvičící)
Garance
Katedra zpěvu – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra zpěvu – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
EVER ( H75011l Studium operních ansámblů a recitativů )
Předmět se řadí do kategorie předmětů povinných.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
 • Zpěv (program HF, B-HUDUM)
 • Zpěv (program HF, N-HUDUM)
Osnova
 • Detailní a kompexní studium klavírních výtahů, řešení recitativů, studium ansámblů, práce s dirigentem.
  Vztah slova (libreta) a hudby v různých slohových obdobích. Specifika stylů.
  Detailní studium klavírních výtahu:
  A. Dvořák - Rusalka, Čert a Káča
  G. Verdi - Aida

  Studium ansámblů a recitativů dle dramaturgického plánu Komorní opery JAMU:
  B. Smetana - Prodaná nevěsta
  W. A. Mozart - Don Giovanni
Výukové metody
Přednáška, praktická výuka, studium ansámblů a recitativů s korepetitorem a dirigentem, náslechy v provozu opery.
Metody hodnocení
Zápočet, zápočet.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023, zima 2024.