H70092z Introduction to Jazz Piano I

Faculty of Music
Winter 2014
Extent and Intensity
0/1. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Vít Křišťan (lecturer)
M. M. Beata Hlavenková (lecturer)
Lubomír Šrámek (lecturer)
Jiří Slavík (lecturer)
Guaranteed by
Jazz Interpretation Department - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Jazz Interpretation Department - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H70092l Introduction to Jazz Piano I )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 8 fields of study the course is directly associated with, display
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 1 z 2.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022, Winter 2023.
  • Enrolment Statistics (Winter 2014, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2014/H70092z