H70055A Základy digitálního videa

Hudební fakulta
zima 2014
Rozsah
1/1. 2 kr. 2 z 2. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Filip Cenek (přednášející)
Garance
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Bezproblémové zvládnutí základního řetězce zpracování videoobrazu pomocí současných počítačových technologií: střih v nejpoužívanějších programech (FinalCut Pro, Premiere Pro), příprava grafiky pro film (Photoshop, Illustrator), zpracování zvuku (SoundForge, Wavelab, Cubase, Nuendo), finalizace celého projektu v nejžádanějších výstupech, tedy příprava a masterování DVD disků (ReelDVD, Scenarist, Encore) a ukotvení obrazového materiálu na internetu (Cleaner, ProCoder, RealNetworks, Quicktime).

Osnova
 • Prakticky orientovaný kurz zabývající se zpracováním videa v počítači s důrazem na rozvíjení skladebných a tvůrčích schopností studentů. V kurzu je upřednostňován individuální přístup a pomoc s řešením konkrétních problémů studenta (či skupin s obdobnou úrovní dovedností) v oblasti digitálního videa.

  Vyjde z dovedností a požadavků přihlášených studentů.

  Výstupy studia a kompetence:
  Základní soběstačnost v oboru: zvládnutí nelineárních střižen a videozařízení, kterými disponuje Kabinet video a Ateliéry video/multimedia/performance (nebo jim podobných).
Literatura
 • Manuály, uživatelská fóra a rozcestníky fy Adobe (www.adobe.com). info
 • On-line tutorialy: www.creativecow.com; www.videocopilot.net. info
 • Čada, O.: Digitální video krok za krokem. Grafika Publishing, Praha 2002. info
 • Beránek, P.: Digitální video v praxi. Computer Press, Praha 2001. info
Výukové metody
Přednášky jsou nepovinné po individuální domluvě a realizaci vlastního projektu během kurzu.
Kurz v rámci meziuniverzitního projektu ESF "Umění a multimedia" zajišťuje FaVU VUT.
Metody hodnocení
Zápočet: konzultace nad realizací vlastního projektu v oblasti zpracování pohyblivého obrazu.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020.