H60211 Kurz klasické a počítačové notografie

Hudební fakulta
zima 2014
Rozsah
0/0. 1 kr. 1 z 1. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. MgA. Edgar Mojdl, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Úspěšně vykonané přijímací řízení, respektive absolutorium 1. ročníku bakalářského studijního programu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Osvojení zásad notografie - náležitosti partitury, partů, zápis požadavků autora na způsoby interpretace.

Osnova
 • Klasická a počítačová notografie zahrnuje z té "klasické" vlastně nejmodernější koncepci tak jak byla formulována pro Ediční zásady a směrnice Souborného kritického vydání děl L. Janáčka, SUPRAPHON Praha 1979. Autoři Milan Šolc a Jarmil Burghauser zhodnotili evropský vývoj notování a nalezli progresivní způsob, jímž byla vydána solová, komorní,vokální, orchestrální a vokálně orchestrální Janáčkova díla. Notace respektuje interpreta a zahrnuje pokud možno nejčitelnější způsob zápisu. Notace tvořená na počítači představuje dva programy, první z nich Finale, druhý Sibelius. Důraz je kladen na dodržení notačních "klasických" zvyklostí , správnou a pro místo vhodnou enharmoniku, dodržení rytmické struktury dob a taktu, obvyklých transpozit atp. Pro skladatele a interprety je předmět volitelný a je jednosemestrální

  - studium partitur děl hudby 20. století podle vydání světových vydavatelských firem, osvojení používaných značek pro požadované způsoby interpretace ad.
  - partitury komorních, vokálních a orchestrálních děl L. Janáčka a jeho způsoby řešení zápisu rytmických útvarů, střídání metra a d.
  - partitury skladeb 2. poloviny 20. století - proporční notace, způsoby zápisu aleatorní hudby, používané symboly ad. pro interpretaci
  - grafické partitury a jejich realizace
Literatura
 • Loudová, Ivana - Moderní notace a její interpretace, AMU Praha, 1998. info
 • Musik Konzepte (jednotlivé svazky pro probírané autory) Edition Text+Kritik, Gmbh, München 1981. info
 • Partitury vybraných skladeb L. Janáčka (Editio Janáček), A. Schoenberga, A. Berga (Universal Edition), W. Lutoslawského, K. Pendereckého, K. H. Stockhausena a dalších. info
 • Notografické software Finale a Sibelius, (verze 2009). info
Výukové metody
kurs
Metody hodnocení
Zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, léto 2021.