H60104HOz Instrument Playing II

Faculty of Music
Winter 2014
Extent and Intensity
0/2. 13 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
doc. Jurij Likin (lecturer)
Jan Hoďánek (lecturer)
Guaranteed by
Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites
H60101HOz Instrument Playing I && EVER ( H60104HOl Instrument Playing II )
Absolvování předmětu Hra na nástroj I ve prvním ročníku bakalářského studia na HF JAMU, případně na jiné umělecké vysoké škole
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
 • Oboe (programme HF, B-HUDUM)
Course objectives
Příprava na úrovní koncertního provedení přednesových skladeb různých slohových období (barokní skladba je povinná) pro vystoupení na ročníkovém koncertu, interpretačních seminářích, semestrálních zkouškách. Příprava skladeb pro účast v konkurzech na místa v komorních, operních a symfonických orchestrech (W. A.Mozart Koncert C dur a skladba pro sólový hoboj).
Syllabus
 • - Pokračování (individuálně) v technickém zdokonalování výběrem etud a cvičení vyšší obtížnosti (důraz na zdokonalení tónové a prstové techniky).
  - Doporučená každodenní intonační a technická cvičení: A. M. R. Barret, H. Brod, A. Giampieri, L. Bleuzet, Ph. Bernold, G. Passin, M. Schaefendriek. Interpretace stupnic a akordů v různých variačních obměnách - legato, staccato, intervaly a jejich kombinace (systém stupnicových cvičení, doc. Jurij Likin, JAMU v Brně).
  - Doporučené etudy : P. Rodé 24 Caprices en formel d´etudes, N. Nararow Etudy, E. Bozza Etudy, G. Silvestrini 6 Etud.
  - Návrh přednesových skladeb akcentujících díla klasická: L. A. Lebrun Koncert č. 1 d moll, F. Krommer Kramář Koncert F dur, W. A. Mozart Koncert C dur, W. A. Mozart Kvartet F dur.
  - Návrh přednesových skladeb romantického slohového období: R. Schumann Tři Romance, J. W. Kalliwoda Morceau de Salon, Op. 228.
  - Návrh přednesových skladeb barokního období: J. S. Bach Sonáta g moll BWV1030b, J. S. Bach Partita g moll BWV 1013 pro sólový hoboj, C. Ph. E. Bach Sonáta a moll pro sólový hoboj, G. Ph. Telemann 12 Fantazií pro sólový hoboj, N. Chedeville (A. Vivaldi) Sonáta č. 6 g moll z Il Pastor Fido.
  - Výběr přednesových skladeb 20. století: F. Poulenc Sonáta, E. Bozza : Fantasie pastorale, Op. 37, B. Britten Šest Metamorfóz pro sólová hoboj, B. Britten Tempoval variations, A. Dorati Pět kusů pro sólový hoboj, H. Dutilleux Sonáta.

  Doporučený repertoár pro magisterské studium: A: G. Ph. Telemann: 12 Fantazií pro sólový hoboj J.S. Bach: Partita g moll pro sólový hoboj, BWV 1013 C. Ph. E Bach: Sonáta g moll pro sólový hoboj N. Chedeville / A. Vivaldi: Sonáta g moll n.6 op. 13 „Il Pastor Fido“, RV58 C. Ph. E. Bach: Sonata g moll WQ 135 F. Couperin: Královské koncerty / Concerts Royaux č. 1, 6, 11 (Fuzeau, Musica Rara) J.S. Bach: Sonáta g moll BWV 1030b, (Barenreiter) B: W. A. Mozart: Koncert pro hoboj a orchestr C dur, K.314(285d), (Edition Henle) J. W. Kalliwoda: Concertino F dur, Op. 110 A. Pasculli: Concerto sopra motivi dell’ opera “la Favorita” di Donizetti B. Martinů: Koncert (new Maurice Bourgue/Guy Porat Edition Max Eschig) R. Strauss: Koncert C: A. Jolivet: Serenade B. Britten: Temporal variations, (Boosey&Hawkes) A. Dorati: Duo concertante (Boosey& Hawkes), R. R. Bennett: After Syrinx (Novello) W. Lutoslawski: Epitaph P. Haas: Suita pro hoboj a klavír M. Shinohara: Obsession pro hoboj a klavír N. Skalkottas: Concertino (Margun Music Inc) J. Francaix: L ´Horologe de Flore (Květinové hodiny) G. Silvestrini: Six Etudes pour Hautbois (Editions du Hautbois), Paris A. Dorati: Pět kusů pro hoboj (Boosey& Hawkes) H. Tomasi: Evocations (Leduc) H. Holliger: Sonáta ( Schott) L. Berio: Sequenza VII (Universal Edition) Kvartet s hobojem: M. Arnold: Kvartet B. Britten: Phantasy Quartet, Op 2 (1932) (Boosey and Hawkes) W.A. Mozart: Kvartet F dur K370 (1781) (Barenreiter)
Literature
 • Likin, Jurij: skripta Dějiny a literatura hoboje, Brno 2014, reflexe Estetika hobojového tónu, Brno 2013
 • Schuring, Martin: Oboe: Art and Method
 • Marx, Josef: The Tone of the Baroque Oboe. 1951
 • Prokopová, Radka. Praktické užití poloautomatického systému u hoboje, diplomová práce, Brno 2012
 • Mlčoch, Radek. Královský koncert č. 11, diplomová práce, Brno 2013
 • Bartolozzi, B.: New souds for woodwind. Oxford Univ. Press, 1982, London
 • Goosens, L. - Roxburgh, E. : Oboe. Macdonald and Janes, London 1977. info
 • Quantz, J.J. : Interpretace - Pokus jak hrát na příčnou flétnu. Supraphon, Praha 1980. info
 • Bechler, Leo: Die Oboe. C. Mezeburger, 1914, Leipzig
 • Kratochvíl, Jiří: Dějiny a literatura dechových nástrojů, SPN, Praha 1971
 • Fleurot, Francois: Le Hautbois. Ed. Pikard, 1984, Paris
 • Burgess BURGESS, Geoffrey a Haynes, Burce. 2004. The Oboe. New Haven a London: Yale University Press, 2004. ISBN 0-300-10053
 • Haynes, Burce: Music for Oboe 1650-1800. Bibliographie. Rorrest Music, 1994, Berkeley
 • Batte, Philip: The Oboe. Ernst Benn Limited, 1956, London
 • Bigotti, Giovanni: Storia dell´Oboe. Zanibon, 1974, Padova
 • Joppig, Günther: The Oboe and Bassoon. Halwag, 1981, Bern
 • Rothwell, Evelyn: Guide to Oboe, Reed Making, Oboe Technique
 • Sprenkle, Robert: The Art of Oboe Playing
Teaching methods
individuelní lekce, vystupování na veřejných koncertech a seminářích
Assessment methods
klasifikovaný zápočet - komisionální
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Credit evaluation note: 13 z 26.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Teacher's information
http://likin@jamu.cz
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022, Winter 2023, Winter 2024.
 • Enrolment Statistics (Winter 2014, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2014/H60104HOz