H60388z Zpěv II

Hudební fakulta
zima 2013
Rozsah
0/3. 11 kr. 11 z 22. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. Mgr. Marta Beňačková (přednášející)
doc. Jaroslava Janská (přednášející)
Mgr. MgA. Ivana Mikesková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jaromír Novotný (přednášející)
doc. MgA. Zdeněk Šmukař (přednášející)
Tatiana Teslya (přednášející)
Garance
Katedra zpěvu - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra zpěvu - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
! H60388A1z Zpěv II && ! NOW ( H60388A1z Zpěv II ) && ! H60388A6z Zpěv II && ! NOW ( H60388A6z Zpěv II ) && ! H60388A5z Zpěv II && ! NOW ( H60388A5z Zpěv II ) && ! H60388A4z Zpěv II && ! NOW ( H60388A4z Zpěv II ) && ! H60388A3z Zpěv II && ! NOW ( H60388A3z Zpěv II ) && ! H60388A2z Zpěv II && ! NOW ( H60388A2z Zpěv II )
Minimálně 70% účast v hodinách hlavního oboru, nastudování požadovaného repertoáru, aktivní přístup ke studiu, rozvoj dosavadních pěveckých dovedností.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
 • Zpěv (program HF, B-HUDUM)
Cíle předmětu
Veřejné vystoupení v délce asi 20 min., 1 povinné vystoupení v semináři a menší úkoly v Komorní opeře. Výběr z povinných skladeb pro komisionální zkoušku klasifikovaného zápočtu.

Osnova
 • V návaznosti na předcházející studium rozvoj umělecké osobnosti a technické vyspělosti studenta.

  Zdokonalování pěvecké techniky, vyrovnání hlasu v celém rozsahu, osvojení legata a základy ozdobného zpěvu. Výuka směřuje k dokonalému spojení rejstříků a vyrovnání rezonance, neutralizaci vokálů, výuce piana a pianissima, pohyblivosti hlasu dle hlasového oboru. Nácvik repertoáru se zaměřením k přípravě 20 min. vystoupení na veřejném koncertě. Zvládnutí menších úkolů v Komorní opeře.
  * Nastudování výběru (alespoň pěti) písní českých a světových klasiků 19. a 20. století (Dvořák, Smetana, Mozart, Schubert, Kaprálová, Hurník, Slavický, Křička), dále alespoň 2 árie italského nebo německého baroka (Bach, Gluck, Händel, Pergolesi, Lotti) a 1 až 2 operní árie české nebo světové tvorby (Donizetti, Mozart, Blodek, Dvořák, Smetana, Gluck atp.)
  v LS
  Posluchač 2. ročníku nastuduje nejméně 1-2 árie antiche, 1-2 operní árie,
  4-6 písní (nemá-li závažnější úkol v Komorní opeře).
  Vzhledem k prvnímu povinnému minimálně 20 min. koncertnímu vystoupení (pokud nebylo absolvováno v zimním semestru) se uplatňuje požadavek úplného zvládnutí
  dechových a artikulačních návyků, aby se student mohl věnovat interpretačnímu úkolu. Seminární vystoupení je povinné.
  Písně a árie volí pedagog podle svého uvážení, dostupných pramenů a technické vyspělosti studenta.
Literatura
 • Husson, R. : La vox chantée. 1960. info
 • Reinecke, W. : Praktischer Leitfaden der Gesangs Pedagogik. Verlag von Dörffling, Lipsko 1927. info
 • Celetti, R. : Historie bel canta Praha 2000. info
 • Lašek, H. : I. Kriteria starovlašských škol,. info
 • II. Zlatý věk pěveckého umění,. info
 • III. Fundamentální principy starovlašských škol pěveckých (Tiskem Em. Stivína 1908). info
Výukové metody

Individuální výuka, vystupování na interpretačním semináři, veřejných koncertech, v Komorní opeře a ve Studiu Devítka.
Metody hodnocení
Klasifikovaný zápočet - komisionální.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021.