H60341Nz Repertoire Study with Piano II

Faculty of Music
Winter 2013
Extent and Intensity
1/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Mgr. Šárka Králová (lecturer)
Guaranteed by
Percussion Instruments Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Percussion Instruments Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
H60337Nz Repertoire Study with Piano I
Absolvování předmětu Studium repertoáru s klavírem I (bicí nástroje) v prvním ročníku bakalářského studia na HF JAMU, případně na jiné umělecké vysoké škole.
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Syllabus (in Czech)
 • ZIMNÍ SEMESTR
  - v návaznosti na předchozí semestr nadále studium skladeb pro melodické bicí nástroje s klavírem, s možností vystoupení v rámci studijního předmětu Interpretační seminář. Repertoár viz předchozí semestr.
  - vedle původních skladeb se zaměřit na studium transkripcí, s důrazem na správnou interpretaci (melodické ozdoby, fráze atd.): J. H. Fiocco: Allegro (Breitkopf & Härtel), V. Chenoweth: 7 chorálů (výběr) (Bellwin Mills), A. Vivaldi: Koncert C dur (Breitkopf & Härtel), interpretace vlastních transkripcí studentů (např. instrumentální barokní koncerty, chorály atd.).

  LETNÍ SEMESTR
  - studium skladeb pro nemelodické bicí nástroje s doprovodem klavíru, s důrazem na zvukovou vyrovnanost a vynalézavost - např. P. Slezák: Koncert pro tympány a klavír (nevydáno, klavír), H. Genzmer: Koncert pro klavír a bicí (Hoffmeister), E. Bozza: Rhapsodie sur des airs japonais (Alphonse Leduc), N. Rosauro: Rhapsody for Solo Percussion and Piano (Pro Percusao). Možno využít pro vystoupení v rámci studijního předmětu Interpretační seminář.
  - v oblasti melodických bicích nástrojů navázat na předchozí semestry (transkripce s klavírním doprovodem, drobnější koncertní skladby, repertoár viz 1. ročník).
Literature
 • Cikrytová, Jitka: Skladatelé, sólisté a jejich tvorba pro melodické bicí nástroje - diplomová práce, JAMU Brno, 2000. info
 • Pliska, Stanislav: Historická a současná interpretace hry na bicí nástroje - diplomová práce, JAMU Brno, 1999. info
Teaching methods (in Czech)
Individuální výuka
Assessment methods (in Czech)
zápočet
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 1 z 2.
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022, Winter 2023.
 • Enrolment Statistics (Winter 2013, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2013/H60341Nz