H60246TBz Orchestrální party a sóla I

Hudební fakulta
zima 2013
Rozsah
1/0. 1 kr. 1 z 2. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Jan Broda (přednášející)
Garance
Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
uzavření semestru klasifikačním ohodnocením A,B,C,D, nebo E
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Osnova
 • - rozšiřování znalostí v oblasti hudebních stylů
  - historie nástroje - základní pojmy
  - akustika
  - vývoj nástroje
  - problematika interpretace vysokých clarinových partů
  - autoři : Claudio Monteverdi, Arcangelo Corelli, Giuseppe Torelli, Alessandro Scarlatti, Cesar Bendinelli, Henry Purcell, Johann Pezel, Georg Friedrich Händel, Adam Václav Michna z Otradovic, Pavel Josef Vejvanovský, Jan Dismans Zelenka
  LS
  - přirozené trubky
  - chromatizace nástroje
  - ventily
  - zkracování nástroje
  - notace a transpoziční řešení
  - hráči barokní hudby
  - autoři : J.S. Bach, Johann Friedrich Fasch, Carl Friedrich Fasch, Johann Michael Haydn, Johann Wilhelm Hertel, Johann Melchior Molter, Joseph Riepel, Georg Philipp Telemann, Leopold Mozart, Johann Matthias Sperger, Joseph Haydn, Johann Nepomuk Hummel, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven
Literatura
 • Adler, G. : Handbuch der Musikgeschichte. Frankfurt 1924. info
 • Kirchmeyer, H. : Rekonstrukce Bachovy trubky. Leipzig 1904. info
 • Buchner, A. : Hudební nástroje od pravěku k dnešku. Praha 1956. info
 • Hutter, J. : Hudební nástroje. Praha 1946. info
 • Pařík, V. : Problémy interpretace clarinových partů v barokní hudbě. Praha 1972. info
Výukové metody
hromadné vyučování, účast na konkurzech
Metody hodnocení
zkouška před komisí KDN
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020.