H60246FLz Orchestral Parts and Solos I

Faculty of Music
Winter 2013
Extent and Intensity
1/0. 1 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. František Kantor (lecturer)
Guaranteed by
Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
uzavření semestru klasifikačním ohodnocením A,B,C,D, nebo E
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
 • Flute (programme HF, B-HUDUM)
Syllabus (in Czech)
 • Rozšiřování znalostí a dovedností v oblasti
  flétnových sól české a světové orchestrální
  literatury, např.:
  - Dvořák, A.: symfonie, Slovanské tance, Karneval, V přírodě, Othello, symfonické básně,
  - opery
  - Bach, J. S.: Vánoční oratorium, Janovy pašije, Mše h moll
  - Haydn, J.: symfonie, instrumentální koncerty
  - Mozart, W. A.: symfonie, operní předehry
  - Bartók, B.: Koncert pro orchestr, Podivuhodný mandarin
  - Berg, A.: Vojcek
  - Britten, B.: Průvodce mladého člověka orchestrem
  - Messiaen, O.: Od kaňonů ke hvězdám
  - Ravel, M.: La valse, Tzigane, Daphnis a Chloe, Moje matka husa, Koncert pro klavír
  LS
  - Smetana, B.: Má vlast, opery
  - Brahms, J.: symfonie
  - Mendellsohn, B. F. : Sen noci svatojanské
  - Orff, C.: Carmina burana
  - Beethoven, L. van : symfonie, instrumentální koncerty, Egmont, Leonora III., Fidelio
  - Strauss, R.: symfonické básně
  - Respighi, O.: Římské slavnosti, Římské fontány
  - Debussy, C.: Faunovo odpoledne, Moře
Literature
 • Barge, W. - Orchestrální studie pro flétnu (Carl Merseburger - Leipzig). info
 • Čech, F. - Orchestrální studie pro flétnu ( Státní pedagogické nakladatelství, Praha - 1982 ). info
 • Malotín, F. - České orchestrální studie ( Supraphon - 1982 ) - Dürichen, Ch. , Kratsch S. - Orchester - Probespiel - Flöte,. info
 • Piccoloflöte ( C. F. Peters - Frankfurt ). info
Teaching methods (in Czech)
hromadné vyučování, účast na konkurzech
Assessment methods (in Czech)
zkouška před komisí KDN
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 1 z 2.
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022, Winter 2023, Winter 2024.
 • Enrolment Statistics (Winter 2013, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2013/H60246FLz