H60101HSz Hra na nástroj I

Hudební fakulta
zima 2013
Rozsah
0/2. 12 kr. 12 z 24. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. MgA. Bohuslav Matoušek (přednášející)
prof. MgA. František Novotný (přednášející)
doc. Miloš Vacek (přednášející)
Mgr. Pavel Wallinger (přednášející)
Garance
Katedra strunných nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra strunných nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
H60101HSz/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Vacek
H60101HSz/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. F. Novotný
Předpoklady
! H60101HS1z Hra na nástroj I && ! NOW ( H60101HS1z Hra na nástroj I ) && ! H60101HS4z Hra na nástroj I && ! NOW ( H60101HS4z Hra na nástroj I ) && ! H60101HS3z Hra na nástroj I && ! NOW ( H60101HS3z Hra na nástroj I ) && ! H60101HS2z Hra na nástroj I && ! NOW ( H60101HS2z Hra na nástroj I )
úspěšné vykonání přijímací zkoušky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Osnova
  • Rozvoj uměleckých a technických schopností, prohlubování samostatnosti interpretačního úsudku.
Literatura
  • Repertoár z různého slohového období, minimálně jedno dílo koncertantního typu. info
Výukové metody
individuální konzultace, praktický nácvik
Metody hodnocení
klasifikovaný zápočet - komisionální, potvrzení hodnocení za LS tzv. děkanskou zkouškou
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.