HF0071l Metodika III

Hudební fakulta
léto 2025
Rozsah
2/0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Věra Chmelová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. MgA. Ivana Mikesková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. MgA. Jan Ocetek, Ph.D. (přednášející)
MgA. Tomáš Studený, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. MgA. Ivana Mikesková, Ph.D.
Katedra dirigování a operní režie – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra dirigování a operní režie – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Absolvování dvou semestrů předmětu Metodika.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s metodickými postupy při výuce hlavního oboru od mladších studentů až po vysokou školu, podat přehled o existující literatuře k dané oblasti a dovést studenty k samostatnému vyhledávání dalších informačních zdrojů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen vyučovat hlavní obor na základní umělecké škole, konzervatoři a vysoké škole. Bude ovládat metodické postupy a principy a zároveň bude schopen pracovat s žáky s různým stupněm talentu a předpokladů.
Osnova
 • Obsahem předmětu je seznámit studenty s metodickými postupy při výuce hlavního oboru.
 • Osnova
 • • Postup při připravě žáků/studentů na přijímací zkoušky
 • • Metodika výuky technických prvků
 • • Metodika výuky agogických prvků
 • • Metodika výuky výrazových prvků
 • • Metodika výuky různých hudebních stylů
 • • Vystavění interpretační koncepce díla a způsob její výuky
 • • Práce s žákem na základní umělecké škole
 • • Práce se studentem konzervatoře
 • • Práce se studentem na vysoké škole
 • • Práce se studentem ve smyslu vedení k samostatnosti
Literatura
  povinná literatura
 • Blanka Morávková: Metodika zpěvu, JAMU 2008. info
  doporučená literatura
 • DANIEL, Ladislav. Metodika hudební výchovy. Olomouc: Univerzita Palackého, 1992. ISBN 80-7067-098-3.
 • DANIEL, Ladislav. Metodika hudební výchovy: know how učitele hudební výchovy. 2.vyd. Ostrava: Montanex, 1992. ISBN 80-85300-98-2.
 • HAVLÍK, Jaromír, ed. Rozumět hudbě: sborník vybraných příspěvků z kolokvia Hudební analýza jako prolnutí interpretace, invence a intuice pořádaného KTDH HAMU 26.11.2014 v Praze. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2015. ISBN 978-80-7331-376-0.
 • MAZEL', Leo Abramovič a Viktor Abramovič CUKKERMAN. Analiz muzykal'nych proizvedenij: elementy muzyki i metodika analiza malych form. Moskva: Muzyka, 1967.
 • Brož, J. - Kaňák, Z.: Základy dirigování, Panton, Praha, 1982
 • Jeremiáš O.: Praktické pokyny k dirigování, Panton, Praha, 1959.
 • Malko, N.: Osnovy techniky dirigování, Muzyka, Moskva, 1964.
 • Brož, J.: Základy dirigování symfonického orchestru, MKS, Brno, 1975.
 • Brož, J.: Dirigentské kompendium, JAMU, Brno, 1986.
 • Devátý, A.: Taktovací technika, KOS, Plzeň, 1969.
 • Svoboda J.: Učebnice dirigování a sborového umění pro pěvecké soubory, Orbis, Praha, 1952.
 • Hilmera O.: Cesta sbormistrova, Česká grafická unie, Praha, 1945
 • Kvapil, J. : Úvahy o režii. Praha, Divadelní ústav 1972.
 • PUJMAN, Ferdinand. Operní režie. Praha: Vyšehrad, 1940. Pro život.
 • ZÍTEK, Ota. O novou zpěvohru: k dramaturgii a režii hudebního dramatu. Praha: Umělecká beseda, 1920.
 • PUJMAN, Ferdinand. K zpěvoherní dramaturgii. Praha: Kočí, [1919]. Umělecké snahy.
 • MRÁZKOVÁ, Marie a Karel KUKLETA. K otázkám kultury pohybu umělce. Brno: Státní pedagogické nakladatelství, 1964. Spisy Janáčkovy akademie múzických umění.
 • MACKŮ, Milan. Operní režie, operní herectví, režie hudebních forem v televizi ;: Operní režie ; Operní herectví ; Režie hudebních forem v televizi. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 1996. Studijní texty. ISBN 80-85883-11-2.
 • Hála - Sovák : Hlas, řeč, sluch. Praha 1947. info
 • Jaromír Soukup: Hlas, zpěv, pěvecké umění, Praha, Supraphon, 1972. info
 • Jiří Bar: Pravý tón a pravé pěvecké umění, Supraphon, Praha 1976 (1. část). info
 • Jiří Bar: Pravý tón a pravé pěvecké umění (2. část), Supraphon, Praha 1976. info
 • Raninec Jozef. Ľudský hlas a jeho kultivovanie. Univerzita Komenského Bratislava 1997, ISBN 80-88868-31-9
 • Raninec, Jozef, Dejina a literatúra spevu. ISBN 80-968661-6-8
Výukové metody
Přednáška – 2 hodiny týdně
Metody hodnocení
zkouška
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2023, léto 2024.