H60231LRl Metodika II

Hudební fakulta
léto 2025
Rozsah
0/1/0. 1 kr. 1 z 2. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Zuzana Rzounková, Ph.D. (přednášející)
MgA. Martin Novák, Ph.D. (přednášející)
prof. MgA. Jindřich Petráš (přednášející)
Garance
Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšné absolvování předmětu H60231LRz - Metodika II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získat znalost metodických postupů výuky hry na lesní roh a jejich uplatnění pro praktickou koncertní činnost a výuku na základních uměleckých školách, konzervatořích a vysokých školách. Osvojení komunikačních a motivačních metod pro práci se žáky.
Výstupy z učení
Schopnost naučit žáka hře na nástroj od základů po rozvinutou techniku. Přehled o literatuře lesního rohu z metodického hlediska, její rozdělení pro žáky na ZUŠ, konzervatořích a vysokých hudebních školách.
Osnova
 • Pracovní postupy při rozvoji hráčských dovedností a návyků, (volba efektivního pracovního postupu, příprava interpretačních záměrů již v období elementárního nácviku - volba techniky nádechů vzhledem k požadavkům na výsledné znění a na styl.
 • Rozpoznání a analýza vlastních technických nedostatků a způsoby jejich odstraňování,kompenzace nedostatečných dispozic a využití vrozených předpokladů.
 • Zásady tvorby interpretačního záměru s přihlédnutím ke stylovým obdobím i k dnešnímu pohledu na interpretaci.
 • Historické vlivy na rozvoj hry na dechové nástroje a na obecnou metodiku - zdokonalování nástrojů, kulturně společenské požadavky na interpretaci v různých slohových obdobích, ladění, koncertní prostory, způsoby hudebního školení hráčů v jednotlivých dobách, později vznik konzervatoří, atd.
 • Metodika a osobnost pedagoga, významní pedagogové lesního rohu, přehled nejpoužívanějších metodik a metodických postupů.
Literatura
  povinná literatura
 • Kubát, V. - Tvrdý, O.: Základy hry na lesní roh. Supraphon, Praha 1969.
  doporučená literatura
 • Farkas, P.: Umění hry na žesťové nástroje. Indiana 1960.
  neurčeno
 • Stibor, J.: Metodika hry na lesní roh. Brno 2003
 • Kaucký, E.: Škola hry na lesní roh. Orbis 1952
 • Kohout, J.: Metodika hry na lesní roh. JAMU 1986
 • Schuller, G.: Horntechnique. Oxford University Press 1962
 • Erickson, J.: Playing High Horn. Horn Notes Edition 2007
Výukové metody
Individuální lekce, práce s modelem z nižších ročníků i se studenty konzervatoře
Hromadná výuka
Metody hodnocení
zápočet, SZZ
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024.