H60104LRl Hra na nástroj II

Hudební fakulta
léto 2025
Rozsah
0/2/24. 13 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
prof. MgA. Jindřich Petráš (přednášející)
MgA. Zuzana Rzounková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. MgA. Jindřich Petráš
Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšné absolvování předmětu H60104LRz - Hra na nástroj II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Další rozvoj technických dovedností a schopností profesionální interpretace skladeb různých stylových období - hudby barokní, klasické, romantické i moderní. Příprava k vystoupení na semináři a koncertě v rozsahu min. 30 minut, zintenzivnění schopnosti vytváření vlastního uměleckého názoru a zvládání rozsáhlejších forem. Součástí je rozvoj metodických a pedagogických zkušeností začleněných do výukového programu bakalářského stupně.
Výstupy z učení
Student zvládá technicky náročné skladby, má vlastní interpretační názor a je schopen samostatné interpretace koncertní literatury různých stylových období. Nadále rozvíjí technické a hudebně výrazové schopnosti s důrazem na čistotu a stylovost hry, krásu tónu a přesvědčivost výrazu uměleckého přednesu.
Osnova
 • Studium koncertantních skladeb vyšší obtížnosti s ohledem na současné interpretační trendy, zdokonalování technické vyspělosti - hra bouche, zpívaných tónů, mikrointervalů atd. Soustředit se na dokonalou, stylovou interpretaci, dbát na rozšíření zvukové kvality a zesílení dynamické hladiny.
  Připravit ročníkový koncert a zúčastňovat se v co největší míře konkurzů a soutěží.
  Repertoár - výběr:
  Salonen, E. P.: - Concert Étude
  Slavický, K.: - Musica per Corno solo
  Slavický, M.:- Tre Pezzi
  Anonymus - Koncert Es dur
  Atterberg, K.: – Concerto
  Flosman, O.: - Koncert
  Förster, Ch.: – Concert no. 2
  Glier, R.: – Concerto
  Haydn, J.: - Koncert č. 1
  Hidas, F.: - Koncert
  Matthus, S.: - Hoch willkommt das Horn
  Pauer, J.: – Concerto
  Rossini, G.: – Prelude, Theme und Variatione
  Schoeck, O.: - Koncert
  Schumann, R.: – Adagio und Allegro
  Strauss, R.: – Concert no. 2
  Telemann, G. Ph.: – Concert D major
  Weber, C. M.: – Concertino e minor
  LS Pokračovat v technickém zdokonalování a studiu vybraných skladeb ze ZS.
Literatura
  doporučená literatura
 • Tuckwell, B.: Playing the Horn. Oxford University Press 1978
 • Holtzel, M.: Hohe Schule des Horns - Schott 2000
 • Náhradní obsah: Kohout, J.: Metodika hry na lesní roh: JAMU 1986
 • Náhradní obsah: Wekre, F. R.: Úvahy o hře na lesní roh(Horn Press Praha, nedat.).
 • Quantz, J. J.: Interpretace - Pokus jak hrát na příčnou flétnu. Supraphon, Praha 1980.
 • Náhradní obsah: Náhradní obsah: Erickson, J.:Playing Hight Horn, Notes Edition 2007
Výukové metody
2 individuální lekce týdně, kontrolovaná samostatná příprava, tři vystoupení na Interpretačním semináři v akademickém roce
Metody hodnocení
jedno bodované koncertní vystoupení v akademickém roce o délce minimálně 30 min.
klasifikovaný zápočet – komisionální
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024.