HF1504l Seminář filmové hudby

Hudební fakulta
léto 2024
Rozsah
1/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Ondřej Musil, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Ondřej Musil, Ph.D.
Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšné absolvování předmětu HF1505z Teorie a dějiny filmové hudby.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
 • Seznámení s produkcí a tvorbou filmového díla s důrazem na hudební složku.
 • Znalost problematiky zvukové dramaturgie filmového díla.
 • Základní orientace ve specifických oblastech AV produkce (reklama, internet, počítačové hry).
 • Vhled do oblasti AV záznamu a práce v nahrávacím studiu.
 • Výstupy z učení
  Absolvováním tohoto předmětu student získá přehled o zvukové dramaturgii filmového díla, o práci filmového skladatele a o různých podobách AV produkce a jejich hudebních zákonitostech. Bude umět analyzovat specifické prostředky zvukové složky AV díla a použít je ve vlastní kompoziční či interpretační praxi. Předmět zároveň v některých jednotlivostech slouží jako úvod do specializovaných předmětů studijního plánu Kompozice scénické a filmové hudby.
  Osnova
  • Produkce filmových a audiovizuálních děl
  • Práce filmového skladatele
  • Základy filmové kompozice
  • Zvuková dramaturgie filmového díla
  • Záznam a úprava zvuku (s přihlédnutím k filmové praxi)
  • Základy práce v nahrávacím studiu
  • Další oblasti audiovizuální produkce
  Literatura
   doporučená literatura
  • KLOPPENBURG, Josef. Musik multimedial: Filmmusik, Videoclip, Fernsehen. Laaber: Laaber, 2000. ISBN 38-900-7431-6.
  • GREČNÁR, Ján. Filmová hudba od nápadu po soundtrack. Bratislava: Ústav hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied, 2005. ISBN 80-89135-04-8.
  • LEXMANN, Juraj. Teória filmovej hudby. Bratislava: Ústav hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied, 2006. 182 s. ISBN 8089135064.
  • DONNELLY, J. Kevin, William GIBBONS a Neil LERNER. Music in Video Games: Studying Play. New York: Routledge, 2014. ISBN 978-0-415-63443-4.
  • COLLINS, K. Game Sound: An Introduction to the History, Theory, and Practice of Video Game Music and Sound Design. Cambridge: The MIT Press, 2008. ISBN 978-0-262-03378-7.
  • BAČUVČÍK, Radim. Hudba v reklamě a dalších oblastech marketingové komunikace. Zlín: Radim Bačuvčík – VeRBuM, 2014. ISBN 978-80-87500-51-4.
  • VERNALLIS, Carol, Amy HERZOG a John RICHARDSON. The Oxford handbook of sound and image in digital media. New York: Oxford University Press, 2013. ISBN 978-0-19-975764-0.
  • WIERZBICKI, James Eugene, ed. Music, sound and filmmakers: sonic style in cinema. New York: Routledge, 2012. Routledge music and screen media series. ISBN 978-0-415-89894-2.
  • BLÁHA, Ivo. Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla. 3. upravené vydání. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, 2014. ISBN 9788073313036.
  Výukové metody
  Přednáška. Poslech hudby. Videoukázky. Analýza AV děl. Cvičení. Diskuze.
  Metody hodnocení
  Student splňuje požadavky k udělení zápočtu na základě aktivní účasti na semináři a odevzdání zadaných úkolů.
  Další komentáře
  Výuka probíhá každý týden.
  Předmět je zařazen také v obdobích léto 2023, léto 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2024/HF1504l