HF0401l Klavírní koncert

Hudební fakulta
léto 2024
Rozsah
0/13/0. 2 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. Igor Ardašev (přednášející)
prof. MgA. Ivan Gajan (přednášející)
prof. MgA. Jan Jiraský, Ph.D. (přednášející)
doc. MgA. Alice Rajnohová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Vladimíra Sláviková (přednášející)
prof. MgA. Alena Vlasáková (přednášející)
MgA. Helena Weiser (přednášející)
Garance
prof. MgA. Jan Jiraský, Ph.D.
Katedra klavírní interpretace – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra klavírní interpretace – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Dvousemestrální předmět se zaměřuje na specifickou oblast klavírního reperotáru, totiž na sólový klavírní koncert s orchestrem (příp. s ansámblem). Předmět je úzce propojen s předmětem Doprovod klavírního koncertu, který je povinnou součástí specializace Hra na klavír a komorní hra. Student je povinen v průběhu dvou semestrů studia předmětu nastudovat nejméně jeden rozsáhlejší klavírní koncert (např. Schumann, Brahms, Čajkovskij, Dvořák) nebo dvě menší díla (např. Liszt: Totentanz, Chopin: Krakowiak, Mozart: KV 414 apod.). Výuka probíhá v těchto fázích: zadání repertoáru (diskuse mezi pedagogem/pedagogy, klavíristou-sólistou a klavíristou-doprovazečem), výběr edice a prostudování textu, zkoušky s doprovazečem, konzultace s pedagogem/pedagogy, veřejné bodované provedení. Veřejné provedení je hlavním výstupem předmětu, probíhá na hodnoceném veřejném koncertě, v rámci klasifikovaného zápočtu předmětu Hra na klavír či na interpretačním semináři studijního programu Klavírní interpretace, ať už v zimním nebo letním semestru. V případě mimořádně zdařilé interpretace se student-sólista může ucházet o provedení koncertu s orchestrem, např. v konkurzech vyhlašovaných školou nebo různými orchestrálními tělesy.
Literatura
  • Notová vydání koncertů pro klavír a orchestr v úpravě pro dva klavíry, materiály pokud možno urtextové, kritická vydání atd. Dále nahrávky koncertů pro klavír a orchestr.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2024/HF0401l