HF0383l Self-management klavíristy

Hudební fakulta
léto 2024
Rozsah
8/2/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. David Mareček, Ph.D. (přednášející)
doc. MgA. Vilém Spílka (přednášející)
Garance
doc. MgA. Vilém Spílka
Katedra klavírní interpretace – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra klavírní interpretace – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Čt 11. 4. Čt 10:10–12:35 114, St 24. 4. St 11:00–13:25 114, Čt 2. 5. Čt 10:10–12:35 114, Čt 9. 5. Čt 10:10–12:35 114
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je schopnost studenta koncipovat a realizovat vlastní koncertní či nahrávací projekt včetně zajištění financování a propagace. Předmět poskytuje základní praktickou orientaci ve specifických prostředích: umělecký management, agentáž a dotační programy. To vše s výhradním zaměřením na klavírní či klavírně komorní projekty. Studenti se seznámí se zásadami a příklady tvorby propagačního materiálu sólového pianisty a komorního souboru, dále jsou seznámeni s pravidly a příklady žádostí o poskytnutí dotace na realizaci koncertu / cyklu koncertů / festivalu na lokální, regionální, celostátní a evropské úrovni (též nadace, fondy, grantové agentury apod.). Akcentována je rovněž etická stránka selfmanagementu a specifická etiketa propagace umělce. Cílem je schopnost studenta zorganizovat vlastní koncertní či nahrávací projekt včetně zajištění financování a propagace.
Literatura
  • Dokumentace aktuálních dotačních a grantových programů, portfolia renomovaných mladých pianistů.
Metody hodnocení
zápočet za aktivní účast 70 %
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2024/HF0383l