HF0102l Spolupráce s NdB III

Hudební fakulta
léto 2024
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Gabriel Rovňák, Ph.D. (cvičící)
Garance
MgA. Gabriel Rovňák, Ph.D.
Katedra dirigování a operní režie – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra dirigování a operní režie – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšné absolvování zimního semestru
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je umožnit studentům úzký kontakt s praxí a dát jim možnost stát se součástí uměleckých procesů v Národním divadle Brno (NdB). Studenti mohou navštěvovat zkoušky a účastnit se řešení množství problémů, které se váží k nastudování inscenace. Cílem předmětu je seznámit studenty s chodem operního divadla, systémem práce a tvořivými procesy přímo na půdě renomované instituce. Studenti, kteří projdou konkurzem, mohou zastávat funkci asistenta dirigenta, případně režiséra, a dostanou se tak do blízkého kontaktu s profesionálními umělci při výkonu jejich povolání.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:

- vstupovat do základních organizačních procesů divadelního provozu
- dávat základní pokyny jednotlivým uměleckým složkám souboru, kooperovat na jejich činnosti
- spolupracovat s režisérem a dirigentem a přenášet jejich koncepci na herce a zpěváky
- samostatně řešit jednoduché problémy divadelního provozu
Osnova
 • - hloubková analýza práce a spolupráce dirigetna a režiséra
 • - psychologie a metodika práce s profesionálním umělcem
 • - psychologie a metodika koordinace jednotlivých složek uměleckého provozu
 • - procesy hudebního a režijního nastudovaní díla
 • - využití scénických prostředků
 • - příprava dirigenta a režiséra na asistentskou pozici
Literatura
 • HOLÁ, Monika. Režie oper Leoše Janáčka na brněnské scéně. 2000. Akademická práce
 • ŠIMKOVÁ, Marie. Principy scénografie opery v návaznosti na divadelní technologie a jejich konkrétní využití v Janáčkově divadle v Brně. Brno, 2006., Akademická práce.
 • Almanach Národního divadla v Brně 1994-2004. V Brně: Národní divadlo, 2004. ISBN 80-239-4588-2.
Výukové metody
samostatná práce studentů, praxe, stáž
Metody hodnocení
Studenti získají zápočet za minimálně 10 vyučovacích hodin strávených na zkouškách v Národním divadle Brno. Účast se kontroluje na základě docházkové knihy umístěné v divadle. V případě nedostatečné účasti není možné ji nahradit jinou formou a student musí prědmět opakovat.
Informace učitele
Vážení studenti, docházková kniha bude umístěna na vrátnici Janáčkovy opery.
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2023, léto 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2024/HF0102l