HF0003l Algoritmická kompozice II

Hudební fakulta
léto 2024
Rozsah
1/1/2.5. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D. (přednášející)
MgA. Jan Kavan, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D.
Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Absolvování předmětu HF0003z Algoritmická kompozice II.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubení znalostí a dovedností, získaných v předmětu HF0003z Algoritmická kompozice II a jejich rozšíření o prostředí Super Collider, Csound a Klangpilot atd. Posluchači v průběhu semestru vypracují praktické úkoly pro základní zvládnutí jednotlivých prostředí.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
• sestavit jednoduchý funkční patch v programu Super Collider,
• sestavit jednoduchou aplikaci v programovacím jazyku Csound,
• sestavit jednoduchý partituru v programu Klangpilot,
• porozumět výhodám a nevýhodám jednotlivých prostředí a dokázat zvolit optimální systém pro konkrétní případ užití.
Osnova
 • Seznámení s výše uvedenými prostředími, popis výhod a nevýhod pro konkrétní případy užití.
 • Základní popis programu Super Collider, architektura systému.
 • Práce s client-server architekturou systému Super Collider, distribuované zpracování vstupů.
 • Základní popis programovacího jazyka Csound, programování jednoduchých aplikací.
 • Základy práce s Csound v moderních jazycích Python a Java.
 • Základní popis programu Klangpilot, programování jednoduchých partitur.
Literatura
 • Csound. Csound [online]. [cit. 12. 5. 2018]. Dostupné z: http://www.csounds.com/
 • SuperCollider. SuperCollider [online]. [cit. 12. 5. 2018]. Dostupné z: http://supercollider.github.io/
 • NIERHAUS, Gerhard. Algorithmic Composition: Paradigms of Automated Music Generation. Wien: Springer-Verlag, 2009. ISBN 978-3-211-77539-6.
 • FLAUVEL, John, FLOOD, Raymond, WILSON, Robin. Music and Mathematics: From Pythagoras to Fractals. Oxford: Oxford University Press, 2006. ISBN 0199298939/ISBN13: 9780199298938.
 • KRETZ, Johannes. KLANGPILOT - a software environement for control and composing of synthetic sounds [online]. [cit. 26. 5. 2018]. Dostupné z: http://johanneskretz.bplaced.net/www-jk-neu/Paper-html/Paper.html
 • KRETZ, Johannes. Klangpilot – a new interface for „writing“ (not only) synthetic sounds [online]. [cit. 11. 5. 2018]. Dostupné z: http://www.academia.edu/3757038/KLANGPILOT
 • KRETZ, Johannes. KLANGPILOT - a software environement for control and composing of synthetic sounds [online]. [cit. 26. 5. 2018]. Dostupné z: http://johanneskretz.bplaced.net/www-jk-neu/Paper-html/Paper.html
Výukové metody
Přednáška, cvičení. Hromadná výuka.
Metody hodnocení
Zkouška.
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2023, léto 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2024/HF0003l