H85032 Bakalářský seminář pro hudební produkci II

Hudební fakulta
léto 2024
Rozsah
1/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Vít Kouřil (přednášející)
MgA. Barbora Mikolášiková (přednášející)
JUDr. Markéta Štěpáníková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D.
Katedra hudební produkce – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební produkce – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
každé liché úterý 16:50–18:25 006
Předpoklady
EVER ( H85032A Bakalářský seminář pro hudební produkci I )
Zápočet z předmětu H85032A Bakalářský seminář pro hudební produkci I: základy vědecké práce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Provedení studentů procesem výběru tématu bakalářské práce tak, aby téma jednak vyhovovalo studentovi a jednak bylo dostatečně nosné pro vypracování kvalitní bakalářské práce.
Seznámení studentů s požadavky na bakalářský absolventský projekt a provedení studentů procesem výběru zaměření bakalářského absolventského projektu tak, aby projekt jednak vyhovoval studentovi a jednak odpovídal požadavkům kladeným na bakalářský absolventský projekt.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen
- navrhnout téma bakalářské práce a nastínit její základní strukturu,
- svůj návrh prezentovat pedagogům katedry hudební produkce,
- svůj návrh před pedagogy katedry hudební produkceobhájit,
- řádně vyplnit zakládací listinu bakalářské práce.
Dále student bude po absolvování předmětu schopen
- navrhnout zaměření bakalářského absolventského projektu a nastínit jeho základní strukturu,
- svůj návrh prezentovat pedagogům katedry hudební produkce,
- svůj návrh před pedagogy katedry hudební produkce obhájit,
- řádně vyplnit zakládací listinu bakalářského absolventského projektu.
Osnova
 • 1. okruhy možných témat bakalářských prací, které vyhovují jednotlivým studentům,
 • 2. vymezení předmětu a cílů práce,
 • 3. koncepce hlavních a vedlejších výzkumných otázek,
 • 4. stanovení adekvátních metod,
 • 5. podpora při vyplnění zakládací listiny bakalářské práce,
 • 6. okruhy možných zaměření bakalářských absolventských projektů, které vyhovují jednotlivým studentům,
 • 7. podpora při vyplnění zakládací listiny bakalářského absolventského projektu.
Literatura
  doporučená literatura
 • ČMEJRKOVÁ, S., DANEŠ, F., SVĚTLÁ, J. Jak napsat odborný text. Praha: Leda, 1999. 255 s. ISBN 8085927691. info
 • ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737. info
 • Od abstraktu do závěrečné práce: jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech: praktická příručka. Edited by Helena Kubátová - Dušan Šimek. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. info
 • ŠANDEROVÁ, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Praha: Sociologické nakladatelství, 2006. 209. s. ISBN 8086429407. info
Výukové metody
Seminář, diskuse, konzultace.
Metody hodnocení
Podmínkou udělení zápočtu je
- 80% účast v hodinách a
- odevzdání vyplněné zakládací listiny bakalářské práce a zakládací listiny bakalářského absolventského projektu a jejich schválení katedrou hudební produkce.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2024/H85032