H60412l Základy jazzové improvizace I

Hudební fakulta
léto 2024
Rozsah
0/1/5. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Milán Kašuba (cvičící)
Garance
prof. Mgr. Vladislav Bláha, ArtD.
Katedra strunných nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra strunných nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Út 10:00–13:00 304, St 10:00–13:00 304
Předpoklady
Úspěšné absolvování předmětu H60412z Základy jazzové improvizace I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je studenta seznámit se základy jazzové improvizace, tzn. všechny druhy improvizace v jazzu, harmonické cítění, analýza, souvislosti jednotlivých hudebních motivů, znalost akordických značek, jazzová artikulace a další.
Výstupy z učení
Student po absolvování předmětu bude schopen se orientovat v základech jazzové improvizace. Bude mít přehled v tématických oblastech jako jsou jazzové akordické značky, frázování, individuální jazzová improvizace, jazzové kadence a jejich uplatnění, modulace dominantních jader hudebních témat a mnoho dalších.
Osnova
 • - Akordy používané v jazzu a jejich značení /alterované dvojalterované, atd./ - po nonové - - -
  - Individuální způsob improvizace
  - Jednoduchý princip harmonie a improvizace
  - Jazzová artikulace
  - Frázování
  - Improvizace na základě stupnic a modů
  - Improvizace na základě harmonického cítění
  - Mimotonální improvizace
  - Harmonické souvislosti hudebních motivů
  - Modulace dominantních jader hudebních témat
  - Jazzové kadence
  - Improvizace na standardní skladby
  - Poslechové ukázky na praktických příkladech
Literatura
  doporučená literatura
 • Kraugartner, K.: Úpravy a improvizace v jazzu, Ed. Supraphon 1964
 • Velebný, K.: Jazzové praktiky, Ed. Panton 1966
 • Šolc M.: Tajemství kytarových značek, Ed. Supraphon 1967
 • Nahrávky a notový materiál jazzových standard
Výukové metody
Přednáška a cvičení
Metody hodnocení
Zkouška
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2024/H60412l