H60339Nl Studium repertoáru s klavírem I

Hudební fakulta
léto 2024
Rozsah
2/0. 1 kr. 1 z 2. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Galina Alechkevitch (přednášející)
doc. MgA. Jan Král (přednášející)
doc. Mgr. Šárka Králová (přednášející)
MgA. Marek Paľa (přednášející)
doc. MgA. Marta Vašková (přednášející)
Garance
Katedra zpěvu – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra zpěvu – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Min. 70 % účast ve výuce a zvládnutí požadovaného repertoáru.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
 • Zpěv (program HF, N-HUDUM)
 • Zpěv (program HF, Zpev)
Cíle předmětu
Příprava k závěrečné zkoušce za zimní a letní semestr a k děkanským zkouškám. Nastudování repertoáru k vystoupení v interpretačním semináři.

Osnova
 • Spolupráce s klavíristou - pedagogem na přípravě veřejného vystoupení.

  Pedagog hlavního oboru zpěvu společně s pedagogem klavíristou pracují se studentem na repertoáru přiměřeném jeho hlasové vyspělosti z předešlého studia a dále na celkové muzikálnosti - intonace, rytmus, dynamika.
  Studium lidových a umělých písní (nejméně 2).
  Studium barokních a světových árií (nejméně 2) - podle stupně technické vyspělosti studenta.
Literatura
 • Zeman, F.K. : Věra Řepková o klavírním doprovodu. Zvláštní otisk časopisu Rytmus, roč. IX. 1943 - 44. info
 • Křístková, D. : Klavírní doprovod a komorní hra. JAMU, Brno 1991. info
 • Kalábová, B. : Koncertní komorní klavír a klavírní doprovod. Habilitační práce. JAMU, Brno 1982. info
 • Czuberka, B. : Die Pianistischen Parallelen. MU, Brno 1996. 1. vyd. info
Výukové metody
Individuální výuka.
Metody hodnocení
Zápočet.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2024/H60339Nl