H60246LRl Orchestral Parts and Solos I

Faculty of Music
Summer 2024
Extent and Intensity
0/1/1. 1 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
MgA. Zuzana Rzounková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. MgA. Jindřich Petráš
Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Úspěšné ukončení předmětu H60246LRz - Orchestrální party a sóla I
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je ovládnutí způsobu hry v symfonickém či operním orchestru, technické a interpretační zvládnutí partů orchestrálního repertoáru. Důraz je kladen na flexibilitu technického zvládnutí skladeb v co nejkratším čase, samostatnou přípravu vybraných partů po stránce dechové, technické a intonační, seznámení se s praktickou stránkou hry v orchestru - sledování gest dirigenta, kolektivní způsob interpretačního myšlení, ladění a intonace, role koncertních mistrů a vedoucích skupin.
Learning outcomes (in Czech)
Student umí prakticky rozlišit způsob interpretace mezi sólovou a orchestrální hrou. Umí interpretovat orchestrální party různých stylových období.
Má přehled o orchestrálních partech a sólech vyžadovaných u konkurzů.
Syllabus (in Czech)
 • seznámení posluchače s orchestrálními party a sóly koncertního repertoáru
 • volit repertoár ze skladeb barokního a klasického období např.:
  Händel, G. F.: oratoria
  Mozart, W. A.: symfonie
  Bach, J. S.: koncertantní skladby
  Beethoven, L. van: symfonie
 • začít se studiem operního repertoáru českých autorů např.
  Smetana, B.: výběr z oper
  Dvořák, A.: výběr z oper
  Janáček, L.: výběr z oper
 • výběr skladeb přizpůsobit aktuálnímu repertoáru příp. konkrétního konkurzu
Literature
  required literature
 • FREHSE, A.: Orchesterstudien fur horn Heft 2 Beethoven, Schubert. Hofmeister
 • Ritzkowsky, J.: Orchester Probespiel. Ed. Peters 1996.
  recommended literature
 • Major Orchestral Works - Wind Music Rochester, New York 1983. info
 • Náhradní obsah: Šolc, F.: - B. Smetana: Operní tvorba, JAMU 1984
 • Operní, orchestrální a komorní tvorba pro lesní roh - Leoš Janáček, JAMU, Kód produktu: JMU 013
Teaching methods (in Czech)
Výuka probíhá formou individuálních lekcí a konzultací, seminářů a cvičení.
Assessment methods (in Czech)
jedno bodované vystoupení na Interpretačním semináři
klasifikovaný zápočet – komisionální
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023, Summer 2025.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2024/H60246LRl