H60231l Metodika II

Hudební fakulta
léto 2024
Rozsah
1/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Radek Tomášek (přednášející)
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D.
Katedra bicích nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra bicích nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Čt 8:30–9:15 S20
Předpoklady
EVER ( H60231z Metodika II )
Úspěšné absolvování předmětu H602231z Metodika II.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozšířit a prohloubit znalosti a dovednosti, získané v předmětu H602231z.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
• vysvětlit úskalí hry v symfonickém orchestru,
• volit vhodný metodický postup při nácviku orchestrálních a sólových skladeb 2. pol. 20. stol,
• definovat vhodné způsoby výuky hry na jazzovou a taneční bicí soupravu,
• vytyčit základní problémy při interpretaci soudobé hudby ukázat jejich možná řešení,
• ozřejmit specifika práce v souboru bicích nástrojů.
Osnova
 • Práce v symfonickém orchestru - orientace v gestech dirigenta, hudební spolupráce s ostatními členy skupiny bicích nástrojů i dalších nástrojových skupin.
 • Metodické postupy při nácviku orchestrálních a sólových skladeb 2. pol. 20. stol. Metodické postupy studia na vysoké škole. Rozbory skladeb světových a našich skladatelů.
 • Jazzová a taneční bicí souprava - způsoby výuky.
 • Interpretace soudobé hudby, práce v souboru bicích nástrojů.
 • Problematika týkající se konkurzů do různých orchestrálních sdružení.
Literatura
  povinná literatura
 • KLEIBL, Martin. Koncepce základního uměleckého vzdělávání ve hře na bicí nástroje. JAMU Brno, 2018. ISBN 978-80-7460-133-0
 • DIERSTEIN, Christian a kol. The Techniques of Percussion Playing. Basel, Bärenreiter, 2018.
  doporučená literatura
 • OPRŠÁL, Martin. Bicí nástroje v artificiální hudbě 20. století. Diplomová práce. JAMU Brno, 1995.
 • BECK, John. Encyclopedia of Percussion. Garland Publishing N. Y., 1995.
 • HLADÍK, Petr. Zápis a interpretace hudby pro bicí nástroje ve 20. století. Diplomová práce. JAMU Brno, 2000.
Výukové metody
Cvičení
Metody hodnocení
Zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2024/H60231l