H60197Al Kompozice II

Hudební fakulta
léto 2024
Rozsah
0/2/18. 10 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
MgA. Jan Kavan, Ph.D. (přednášející)
MgA. Michal Indrák, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D.
Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Po 8:30–10:05 113, Po 17:40–19:15 115, Čt 15:10–16:45 113
Předpoklady
Úspěšné absolvování předmětu H60197Az Kompozice elektroakustické hudby II.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubení znalostí a dovedností, získaných v předmětu H60197Az Kompozice elektroakustické hudby II, a jejich rozšíření o schopnost používat na vysoké úrovni softwarové i hardwarové prostředky ke tvorbě a zpracování zvuku a realizaci jednodušší vícekanálové reprodukce.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen
• aplikovat na pokročilé úrovni nejrůznější funkce softwarových i hardwarových prostředků ke tvorbě a zpracování zvuku,
• používat jednodušší vícekanálový zvukový výstup,
• komponovat delší elektroakustické skladby s větším množstvím stop, různými metodami tvorby zvuku, zapojením akustických nástrojů a vícekanálovým výstupem.
Osnova
 • Pokročilé hardwarové a softwarové funkce.
 • Vícekanálová tvorba zvuku z praktického hlediska.
 • Vytvoření 2 - 3 elektroakustických kompozic s větším množstvím stop a vícekanálovým výstupem v délce min. 10 minut s důrazem na umělecké parametry díla, využívajících některého z dříve aplikovaných způsobů tvorby zvuku a jednoho nebo více akustických nástrojů. Důraz je kladen zejména na rozvíjení uměleckého myšlení, polyvrstevnatost díla a kvalitní technickou realizaci. Alespoň jedna skladba ze zimního nebo letního semestru musí být v průběhu roku veřejně provedena na koncertech, pořádaných HF JAMU.
Literatura
 • ULLMANN, Jakob, FLAŠAR, Martin, MATEJ, Daniel, RATAJ, Michal. Electronic music today: where are we going and what are we doing? [kolektivní monografie]. Brno: Janáčkova akademie múzických umění, 2014. ISBN 978-80-7460-071-5.
 • ZUCKERMAN, Mark, STEIGLITZ, Keneth. Using circulant Markov chains to generate waveforms for music [online]. [cit. 23. 8. 2016]. Dostupné z: https://quod.lib.umich.edu/cgi/p/pod/dod-idx/using-circulant-markov-chains-to-generate-waveforms-for.pdf?c=icmc;id
 • ROADS, Curtis. Composing electronic music: a new aesthetic. New York: Oxford University Press, 2015. ISBN 978-0195373240.
 • TENNEY, James. Meta-Hodos and Meta Meta-Hodos: A Phenomenology of 20th Century Musical Materials and an Approach to the Study of Form. 1988. ISBN 9780945996002.
 • KELLER, Damián, FERNEYHOUGH, Brian. Analysis by Modeling: Xenakis´s ST/10-1 080262 [online]. [cit. 19. 9. 2016]. Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/248904493_Analysis_by_Modeling_Xenakis's_ST10-1_080262
 • FLAUVEL, John, FLOOD, Raymond, WILSON, Robin. Music and Mathematics: From Pythagoras to Fractals. Oxford: Oxford University Press, 2006. ISBN 0199298939/ISBN13: 9780199298938
 • LYNN, Ben. Sound and Music - Tuning [online]. [cit. 13. 12. 2018]. Dostupné z: http://www-cs-students.stanford.edu/~blynn/sound/tuning.html
 • MANOVICH, Lev. The language of new media. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 2002. Leonardo (Series) (Cambridge, Mass.). ISBN 9780262133746
 • WEISSTEIN, Eric. Wolfram MathWorld [online]. [cit. 13. 12. 2018]. Dostupné z: http://mathworld.wolfram.com.
 • EMMERSON, Simon, LANDY, Leigh, ed. Expanding the horizon of electroacoustic music analysis. Cambridge: Cambridge University Press, 2016. ISBN 978-1-107-11832-4.
Výukové metody
Cvičení. Individuální výuka.
Metody hodnocení
Klasifikovaný zápočet.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2022, léto 2023, léto 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2024/H60197Al