H60109LRl Hra na nástroj III

Hudební fakulta
léto 2024
Rozsah
0/2. 14 kr. 14 z 28. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MgA. Jindřich Petráš (přednášející)
MgA. Zuzana Rzounková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšné absolvování předmětu H60109LRz- Hra na nástroj III
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student intenzivně rozvíjí své technické a hudební dovednosti. Na konkrétních náročných skladbách je student veden ke stylové interpretaci sólového repertoáru. Repertoár je zaměřen na přípravu absolventského projektu a současně je směřován na přípravu pro výběrová řízení nebo interpretační soutěže.
Výstupy z učení
Student intenzivně rozvíjí své technické a hudební dovednosti. Na konkrétních náročných skladbách je student veden ke stylové interpretaci sólového repertoáru. Repertoár je zaměřen na přípravu absolventského projektu a současně je směřován na přípravu pro výběrová řízení nebo interpretační soutěže.
Osnova
 • Rozvoj uměleckých a technických schopností, prohlubování samostatnosti interpretačního úsudku.
 • Příprava absolventského recitálu.
 • Učební osnova obsahuje repertoár z různého slohového období a může obsahovat následující skladby:
  Salonen, E. P.: Concert Étude
  Slavický, K.: Musica per Corno solo
  Slavický, M.: Tre Pezzi
  Anonymus: Koncert Es dur
  Atterberg, K.: Concerto
  Flosman, O.: Koncert
  Förster, Ch.: Concert no. 2
  Glier, R.: Concerto
  Haydn, J.: Koncert č. 1
  Hidas, F.: Koncert
  Matthus, S.: Hoch willkommt das Horn
  Pauer, J.: Concerto
  Rossini, G.: Prelude, Theme und Variatione
  Schoeck, O.: Koncert
  Schumann, R.: Adagio und Allegro
  Strauss, R.: Concert no. 2 Telemann, G. Ph.: Concert D major
  Weber, C. M.: Concertino e minor
  Bozza, E.: Sur les Cimes
  Bujanovskij, V.: Itálie,Espaňa
  Krol, B.: Laudatio Hlobil, E.: Sonata
  Cherubini, L.: Sonata
  Köhler, S.: Sonata
  Mozart, W. A.: Concert No. 2 in E flat Major
  Mozart, W. A.: Concert No. 4 in E flat Major
  Quantz, J. J.: Concert E flat major
  Rosetti, F. A.: Concert in D Minor
  Saint–Säens, C.: Koncertní kus
  Stich-Punto, J. V.: Concert no. 7 E flat major
  Strauss, F.: Concerto op. 8
  Strauss, R.: Concerto No. 1 in E flat major op. 11
  Förster, Ch.: Concert no. 1
Literatura
  doporučená literatura
 • Holtzel, M.: Hohe Schule des Horns - Schott 2000
 • Quantz, J. J.: Interpretace - Pokus jak hrát na příčnou flétnu. Supraphon, Praha 1980.
 • Wekre, F. R.: Úvahy o hře na lesní roh. (Horn Press Praha, nedat.).
 • Kohout, J.: Metodika hry na lesní roh. JAMU 1986
 • Erickson, J.: Playing High Horn. Horn Notes Edition 2007
 • Reynolds, V.: The Horn Handbook. Amadeus Press 2003
Výukové metody
2 individuální lekce týdně, kontrolovaná samostatná příprava, vystoupení na semináři
Metody hodnocení
zápočet, SZZ
Informace učitele
Náplň 3. ročníku: Příprava absolventského recitálu. Dramaturgicky vyvážený program ze skladeb různých slohových období v minimální délce 60 minut.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2024/H60109LRl