H50803Dl Chamber Play III

Faculty of Music
Summer 2024
Extent and Intensity
2/0/0. 4 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
doc. František Kantor (lecturer)
doc. MgA. Vít Spilka (lecturer)
Guaranteed by
Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
* předchozí znalosti interpretace komorní hudby
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • Obsah předmětu : Vytváření základních návyků v ansámblové hře. Seznámení se specifickými vlastnostmi
  jednotlivých nástrojů v souboru
  Rejcha A. : D5 A dur Panton
  Feld J. : Capriccio - D5 + kytara Panton
  Ibert J. : Trois piéces bréves Leduc
  Flosman O. : II. dechový kvintet Panton
  Bach J. S.: Triosonate G dur 2 fl a bc BWV 1013 BA4403 Bärenreiter
  Francaix J.: Quartet für fl, ob, cl a fgt 4222 Schott
  Haydn J.: London Trios 2 fl, vc International
  Bozza E: Air pastoral fl, ob, pf Leduc
  Giuliani M.: Grand duetto fl, gui Schott
  Ibert J. : Arie pour Flute, Violon et Piano Leduc
  Beethoven L. van : Trio pro 2 ob a ci Universal
  Sobeck J. : Duo concertant pro ob a cl Leduc
  Koechlin, Ch. : Septuor fl, ob, cl, hn, asax, ehn, bsn
  Villa-Lobos, H. : Choros No.7, fl, ob, cl, asax, bsn, vn, vc
  Saint-Saëns, C. : Feuillet d'album op.81 fl, ob, 2cl, 2bsn, 2hn

  LS

  Obsah předmětu: Zkvalitňování a upevňování dosavadních kladných návyků. Řešení problémů dynamiky, artikulace, intonace a vzájemného spojení barev jednotlivých nástrojů

  Rejcha A. : D5 D dur Panton
  Barber S. : Summer Music Hal. Leonard
  Husa K. : Landscapes D5 Schirmer, New York
  Pauer J. : D5 SHV, Praha
  Bach J. S.: Musical Offering, BWV 1079 Breitkopf
  Feld J. : Trio pro fl, vn vcllo Leduc
  Gerhard F. Ch.: Duetino fl +fagot P. J. Tonger
  Hotteterre J.: Sonatas op.3 2fl, bc Schott
  Honegger A. : Trois Contrepoints pro pic, ob, vn a vcllo Schott
  Spisak M. : Sonatine pro ob, cl, a fgt PWM, Krakow
  Poulenc F. : Trio pro ob, fgt a klavír Leduc
  Tomasi H. : Croquis pour 2 bassons Leduc
  Beethoven L. van: Serenade fl, vn, va op.25 Peters
  Hindemith, P. : Septet (1948) fl, ob, cl, bcl, bsn, hn, tpt
Literature
 • Kratochvíl J. : Dějiny a literatura dechových nástrojů ( Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1971 ). info
 • Altman W. : Kamermusik - Literatur ( Leipzig 1910 ). info
 • Faltus L. : Hudební nástroje a instrumentální soubory ( Praha 1981 ). info
 • Lébl V. : Zvukový ideál ve světle komorní hudby (Hudební věda, 25, 1988 ). info
Teaching methods (in Czech)
hromadná výuka, koncertní vystoupení
Assessment methods (in Czech)
zápočet
klasifikovaný zápočet - komisionální
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 4 z 7.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023, Summer 2025.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2024/H50803Dl