H50803Dl Chamber Play III

Faculty of Music
Summer 2016
Extent and Intensity
2/0. 4 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
doc. František Kantor (lecturer)
doc. MgA. Vít Spilka (lecturer)
Guaranteed by
Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H50803Dz Chamber Play III )
* předchozí znalosti interpretace komorní hudby
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • Obsah předmětu : Vytváření základních návyků v ansámblové hře. Seznámení se specifickými vlastnostmi
  jednotlivých nástrojů v souboru
  Rejcha A. : D5 A dur Panton
  Feld J. : Capriccio - D5 + kytara Panton
  Ibert J. : Trois piéces bréves Leduc
  Flosman O. : II. dechový kvintet Panton
  Bach J. S.: Triosonate G dur 2 fl a bc BWV 1013 BA4403 Bärenreiter
  Francaix J.: Quartet für fl, ob, cl a fgt 4222 Schott
  Haydn J.: London Trios 2 fl, vc International
  Bozza E: Air pastoral fl, ob, pf Leduc
  Giuliani M.: Grand duetto fl, gui Schott
  Ibert J. : Arie pour Flute, Violon et Piano Leduc
  Beethoven L. van : Trio pro 2 ob a ci Universal
  Sobeck J. : Duo concertant pro ob a cl Leduc
  Koechlin, Ch. : Septuor fl, ob, cl, hn, asax, ehn, bsn
  Villa-Lobos, H. : Choros No.7, fl, ob, cl, asax, bsn, vn, vc
  Saint-Saëns, C. : Feuillet d'album op.81 fl, ob, 2cl, 2bsn, 2hn

  LS

  Obsah předmětu: Zkvalitňování a upevňování dosavadních kladných návyků. Řešení problémů dynamiky, artikulace, intonace a vzájemného spojení barev jednotlivých nástrojů

  Rejcha A. : D5 D dur Panton
  Barber S. : Summer Music Hal. Leonard
  Husa K. : Landscapes D5 Schirmer, New York
  Pauer J. : D5 SHV, Praha
  Bach J. S.: Musical Offering, BWV 1079 Breitkopf
  Feld J. : Trio pro fl, vn vcllo Leduc
  Gerhard F. Ch.: Duetino fl +fagot P. J. Tonger
  Hotteterre J.: Sonatas op.3 2fl, bc Schott
  Honegger A. : Trois Contrepoints pro pic, ob, vn a vcllo Schott
  Spisak M. : Sonatine pro ob, cl, a fgt PWM, Krakow
  Poulenc F. : Trio pro ob, fgt a klavír Leduc
  Tomasi H. : Croquis pour 2 bassons Leduc
  Beethoven L. van: Serenade fl, vn, va op.25 Peters
  Hindemith, P. : Septet (1948) fl, ob, cl, bcl, bsn, hn, tpt
Literature
 • Kratochvíl J. : Dějiny a literatura dechových nástrojů ( Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1971 ). info
 • Altman W. : Kamermusik - Literatur ( Leipzig 1910 ). info
 • Faltus L. : Hudební nástroje a instrumentální soubory ( Praha 1981 ). info
 • Lébl V. : Zvukový ideál ve světle komorní hudby (Hudební věda, 25, 1988 ). info
Teaching methods (in Czech)
hromadná výuka, koncertní vystoupení
Assessment methods (in Czech)
zápočet
klasifikovaný zápočet - komisionální
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 4 z 7.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020.
 • Enrolment Statistics (Summer 2016, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2016/H50803Dl