HF0094l Interpretační kurzy I

Hudební fakulta
léto 2023
Rozsah
0/13/13. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. MgA. Ivana Mikesková, Ph.D. (cvičící)
MgA. Gabriel Rovňák, Ph.D. (cvičící)
MgA. Tomáš Studený, Ph.D. (cvičící)
doc. MgA. Zdeněk Šmukař (cvičící)
Garance
MgA. Gabriel Rovňák, Ph.D.
Katedra dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
úspěšně složené přijímací zkoušky do studia
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je získání oborových znalostí z praxe se speciálně přizvanými pedagogy.
Výstupy z učení
absolvent předmětu je schopen:
- orientovat se v problematice oboru a znát jeho specifika v teorii i praxi
- sledovat nejnovější vývojové trendy a být schopen je analyzovat
- chápat specifika svého oboru ve vztahu k oborům příbuzným
- v rámci práce na společném uměleckém díle pracovat v týmu s lidmi ze svého oboru i oborů příbuzných
Osnova
 • Orientace v různých formách hudebního díla různých stylových epoch.
 • Na základě žánrové dispozice daného hudebního díla řešení jeho specifik.
 • Dle zadání pedagoga příprava na kurzy: společná analýza zadaného opusu, teoretická rozprava, praktické nastudování a příprava k provedení.
Literatura
  doporučená literatura
 • KLUSÁK, Pavel. Co je nového v hudbě. Praha: Nová beseda, 2018. Co je nového. ISBN 978-80-906751-7-9.
 • BÁRTOVÁ, Jindřiška. Přemítání nejen o hudbě. In Přemítání nejen o hudbě. Brno: JAMU Brno, 2010. 50 s. Úvahy a názory, č.3. ISBN 978-80-86928-74-6. info
 • BARTOŠ, Jan Zdeněk. Breviář posluchače hudby. Praha: Práce, 1983. Delfín (Práce).
 • Pavlovský Petr (ed.), Jungmannová Lenka, Linka Jan : Základní pojmy divadla, Teatrologický slovník. Nakladatelství Libri & Národní divadlo, Praha 2004, 1. vydání, ISBN 80-7277-194-9
Výukové metody
Cvičení - dílna. Součástí výuky je důkladné samostudium a domácí příprava studenta.
Metody hodnocení
Zápočet. Hodnocení bude uděleno za předvedení dovedností, týkajících se vytyčeného tématu (dle určení pedagoga).
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2023/HF0094l