HF0053l Studium repertoáru s klavírem I

Hudební fakulta
léto 2023
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Galina Alechkevitch (cvičící)
doc. MgA. Jan Král (cvičící)
doc. Mgr. Šárka Králová (cvičící)
MgA. Marek Paľa (cvičící)
doc. MgA. Marta Vašková (cvičící)
Garance
doc. MgA. Marta Vašková
Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšné absolvování daného předmětu v zimním semestru.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
  • Zpěv (program HF, Opdir:M5)
Cíle předmětu
Další rozvíjení dosavadních zkušeností v hudební spolupráci s klavírním doprovodem a nastudování repertoáru k vystoupení v interpretačním semináři. Příprava ke klasifikovanému zápočtu za letní semestr a k děkanským zkouškám.
Výstupy z učení
Schopnost vzájemné spolupráce s klavírním doprovodem na koncertním pódiu. Předvedení zvoleného repertoáru na interpretačním semináři a klasifikovaném zápočtu ze zpěvu.
Osnova
  • - spolupráce s klavíristou - pedagogem na přípravě veřejného vystoupení
  • - pedagog hlavního oboru zpěvu společně s pedagogem klavíristou pracují se studentem na repertoáru přiměřeném jeho hlasové vyspělosti a dále na celkové muzikálnosti - intonace, rytmus, dynamika, celkový interpretační projev
  • - studium lidových a umělých písní (nejméně 2)
  • - studium barokních a světových árií (nejméně 2) - podle stupně technické vyspělosti studenta
Literatura
  • Zeman, F.K. : Věra Řepková o klavírním doprovodu. Zvláštní otisk časopisu Rytmus, roč. IX. 1943 - 44. info
  • Křístková, D. : Klavírní doprovod a komorní hra. JAMU, Brno 1991. info
  • Kalábová, B. : Koncertní komorní klavír a klavírní doprovod. Habilitační práce. JAMU, Brno 1982. info
  • Czuberka, B. : Die Pianistischen Parallelen. MU, Brno 1996. 1. vyd. info
Výukové metody
Individuální výuka, cvičení, metody vytváření dovedností.
Metody hodnocení
Zápočet - min. 70 % účast ve výuce, aktivní a tvořivý přístup ke studiu zvoleného repertoáru, vystoupení na interpretačním semináři, zvládnutí požadovaného repertoáru.
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2024, léto 2025.