HF0030l Zpěv I

Faculty of Music
Summer 2023
Extent and Intensity
0/3/7. 5 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
Mgr. szt. Martina Macko (lecturer)
MgA. Ivana Pavlů, DiS. (lecturer)
doc. Mgr.art. Helena Kaupová (seminar tutor)
Mgr. MgA. Ivana Mikesková, Ph.D. (seminar tutor)
MgA. Zdeněk Plech (seminar tutor)
Natalia Romanová-Achaladze (seminar tutor)
doc. MgA. Zdeněk Šmukař (seminar tutor)
Tatiana Teslya (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. MgA. Zdeněk Šmukař
Vocal Studies Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Vocal Studies Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Úspěšné absolvování zimního semestru v daném předmětu, aktivní přístup ke studiu, schopnost sebepoznávání a seberealizace.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Navázání na práci v předchozím semestru a další rozvoj dosavadní úrovně studenta. Příprava pro nejméně dvě vystoupení v rámci interpretačního semináře, projektů v rámci Inscenačního semináře a ročníkových projektů posluchačů operní režie, příprava ke klasifikovanému zápočtu a děkanským zkouškám.
Learning outcomes (in Czech)
- interpretace připraveného požadovaného repertoáru
- zvládnutí zadaných úkolů v ročníkových projektech a Studiu Devítka
- úspěšné složení děkanských zkoušek
Syllabus (in Czech)
 • - další rozvíjení individuálních technických základů v návaznosti na zimní semestr, příp. odstraňování chybných návyků
 • - další rozvíjení dechové techniky s cílem upevnění pěvecké opory, správného posazení tónu a zdokonalování artikulace
 • - pro nácvik pěvecké techniky je možné využití vokalíz (Concone, Marchesi, Vaccai, Lütgen, Abt, Rossini aj.)
 • - student hlouběji pracuje na interpretaci barokní árie, stylovém zdobení
 • - nastudování nejméně dvou árií antiche z období do Ch.W. Glucka (Falconieri, Caccini, Scarlatti, Pergolesi, Giordani, Gasparini atp.)
 • - studium alespoň tří umělých písní (Smetana, Dvořák, Tomášek, Mozart, Schubert, Schumann, Čajkovskij atp.)
 • - příprava alespoň jedné operní árie.
Literature
 • Martienssenová-Lohmanová, F. : Vzdělaný pěvec. Nakl. Kora 1994. info
 • Biehle, H. : Die Stimmkunst. Kistner, Leipzig 1931. info
 • Kollár, A. : Hlas a jeho poruchy. JAMU, Brno 1992. info
 • Lehmann, L. : Meine Gesangskunst. Verlag der Zukunst, Berlin 1909. info
Teaching methods (in Czech)
cvičení, individuální výuka, heuristické metody, metody sebepoznávání, diskuzní metody, metody vytváření dovedností, samostatná práce studentů (především v přípravě repertoáru)
Assessment methods (in Czech)
- klasifikovaný zápočet
- minimálně 70% účast v hodinách hlavního oboru
- nastudování požadovaného repertoáru
- aktivní a tvořivý přístup ke studiu
- úspěšné složení děkanských zkoušek
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Summer 2021, Summer 2022, Summer 2024.
 • Enrolment Statistics (Summer 2023, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2023/HF0030l