HF0030l Zpěv I

Faculty of Music
Summer 2022
Extent and Intensity
0/3/7. 5 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
doc. Mgr.art. Helena Kaupová (seminar tutor)
Mgr. MgA. Ivana Mikesková, Ph.D. (seminar tutor)
MgA. Zdeněk Plech (seminar tutor)
Natalia Romanová-Achaladze (seminar tutor)
doc. MgA. Zdeněk Šmukař (seminar tutor)
Tatiana Teslya (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. MgA. Zdeněk Šmukař
Composition and Multimedia Creation Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Composition and Multimedia Creation Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Úspěšné absolvování zimního semestru v daném předmětu, aktivní přístup ke studiu, schopnost sebepoznávání a seberealizace.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Navázání na práci v předchozím semestru a další rozvoj dosavadní úrovně studenta. Příprava pro nejméně dvě vystoupení v rámci interpretačního semináře, projektů v rámci Inscenačního semináře a ročníkových projektů posluchačů operní režie, příprava ke klasifikovanému zápočtu a děkanským zkouškám.
Learning outcomes (in Czech)
- interpretace připraveného požadovaného repertoáru
- zvládnutí zadaných úkolů v ročníkových projektech a Studiu Devítka
- úspěšné složení děkanských zkoušek
Syllabus (in Czech)
 • - další rozvíjení individuálních technických základů v návaznosti na zimní semestr, příp. odstraňování chybných návyků
 • - další rozvíjení dechové techniky s cílem upevnění pěvecké opory, správného posazení tónu a zdokonalování artikulace
 • - pro nácvik pěvecké techniky je možné využití vokalíz (Concone, Marchesi, Vaccai, Lütgen, Abt, Rossini aj.)
 • - student hlouběji pracuje na interpretaci barokní árie, stylovém zdobení
 • - nastudování nejméně dvou árií antiche z období do Ch.W. Glucka (Falconieri, Caccini, Scarlatti, Pergolesi, Giordani, Gasparini atp.)
 • - studium alespoň tří umělých písní (Smetana, Dvořák, Tomášek, Mozart, Schubert, Schumann, Čajkovskij atp.)
 • - příprava alespoň jedné operní árie.
Literature
 • Martienssenová-Lohmanová, F. : Vzdělaný pěvec. Nakl. Kora 1994. info
 • Biehle, H. : Die Stimmkunst. Kistner, Leipzig 1931. info
 • Kollár, A. : Hlas a jeho poruchy. JAMU, Brno 1992. info
 • Lehmann, L. : Meine Gesangskunst. Verlag der Zukunst, Berlin 1909. info
Teaching methods (in Czech)
cvičení, individuální výuka, heuristické metody, metody sebepoznávání, diskuzní metody, metody vytváření dovedností, samostatná práce studentů (především v přípravě repertoáru)
Assessment methods (in Czech)
- klasifikovaný zápočet
- minimálně 70% účast v hodinách hlavního oboru
- nastudování požadovaného repertoáru
- aktivní a tvořivý přístup ke studiu
- úspěšné složení děkanských zkoušek
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Summer 2021, Summer 2023, Summer 2024.
 • Enrolment Statistics (Summer 2022, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2022/HF0030l