HF0009l Tvorba umělého zvuku, jeho zpracování a řízení II

Hudební fakulta
léto 2023
Rozsah
1/1/2.5. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D.
Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšné absolvování předmětu HF0009z Tvorba umělého zvuku, jeho zpracování a řízení II.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je navázat na znalosti, získané v předmětu HF0009z Tvorba umělého zvuku, jeho zpracování a řízení II, a dále je prohloubit např. pomocí využití historického nebo etnického hudebního materiálu, neobvyklých kompozičních programů, multimediálních prvků atd.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
• realizovat vícevrstvové kompozice, využívající jak audio signálů, tak MIDI stop,
• využívat historického nebo etnický hudebního materiálu,
• aplikovat tvůrčím způsobem méně obvyklých druhů signálu, jako např. projevů lidských, přírodních technických apod.
• procesovat audio signál v reálném čase,
• modifikovat zvukový materiál v reálném čase pomocí MIDI ovladačů,
• využívat multimédií a šířit hudbu pomocí internetu,
• vytvořit autonomní elektroakustickou skladbu pomocí soudobých technologií s minimální pomocí pedagoga.
Osnova
 • Vícevrstvová kompozice v podobě audio signálu i využití MIDI.
 • Využití historického nebo etnického hudebního materiálu.
 • Využití neobvyklého zdrojového materiálu (zpětné vazby, šumu apod.).
 • Pokročilá úprava signálu pomocí efektových procesorů.
 • Transformace zvukového materiálu pomocí nejrůznějších MIDI ovladačů.
 • Multimediální prostředky
 • Příprava vlastního projektu a realizace autonomní kompozice s minimální pomocí pedagoga.
Literatura
 • ERLICH, Paul. The Forms of Tonality [online]. 2001. [cit. 13. 12. 2018]. Dostupné z: http://lumma.org/tuning/erlich/erlich-tFoT.pdf
 • DEAN, Roger T., ed. Computer Music. New York: Oxford University Press, 2009. ISBN 978-0-19-533161-5.
 • CIPRIANI, Alexandro. GIRI, Maurizio. Electronic Music and Sound Design. Theory and Practice with Max 7. 3rd ed.vol 1. ISBN 978-88-99212-04-9.
 • COPE, David. Hidden Structure: Music Analysis Using Computers. Middleton: A-R Editions, 2009. ISBN 978-0-89579-640-0.
 • COPE, David. Virtual Music: Computer Synthesis of Musical Style. Cambridge: The MIT Press, 2001. ISBN 0-262-03283-X.
 • DODGE, Charles, JERSE, Thomas A.: Computer Music - Syntesis, Composition and Performance. New York: Schirmer Books, 1971.
 • WEIBEL, Peter. Sound Art: Sound as a Medium of Art. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 2017. ISBN 978-0262029667.
 • LANDY, Leigh: Understanding the Art of Sound Organization. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 2007. ISBN 978-0262529259.
 • RATAJ, Michal, HOŘÍNKA, Slavomír, TROJAN, Jan, DVOŘÁK, Tomáš. Zvukoprostor, prostorozvuk. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění, 2018. ISBN 978-80-7331-485-9.
Výukové metody
Přednáška, cvičení. Hromadná výuka.
Metody hodnocení
Zkouška. Hodnocení bude uděleno za ústní nebo písemné přezkoušení získaných znalostí a za vytvoření elektroakustické skladby.
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2022, léto 2024, léto 2025.