H60241l Opera Directing in History I

Faculty of Music
Summer 2023
Extent and Intensity
1/1/0. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Jana Michálková Slimáčková, Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. MgA. Monika Holá, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Music Theory Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Music Theory Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Thu 8:30–10:55 208
Prerequisites (in Czech)
úspěšně vykonaná přijímací zkouška do magisterského studia
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
seznámení se s postavením a významem osobnosti režiséra v operní historii

Syllabus (in Czech)
 • Postavení operního režiséra v historii opery, počátky působení operního režiséra v první polovině 20. století.

  Tvůrci operního představení v baroku, klasicismu a v 19. století. Skladatel v roli režiséra. Libretista (poeta di teatro) v roli režiséra. Grand opéra ve Francii a vytvoření funkce #metteur en sc?ne". Wagnerovský Gesamtkunstwerk a jeho vliv na nové chápání scénického působení opery. Změny na počátku 20. století - tým Gustava Mahlera.
Literature
 • New Grove´s Dictionnary of Music and Musicians. info
 • Musik in Geschichte und Gegenwart. info
 • Riemann´s Musiklexikon. info
 • Warrack-West: Oxfordský slovník opery. Praha 1998. info
 • Seeger: Opernlexikon. info
 • Arne Langer: Der Regisseur und die Aufzeichnungspraxis der Opernregie im 19. Jahrhundert. Frankfurt a. M. 1997. info
Teaching methods (in Czech)
přednáška doplňovaná videoukázkami a diskusí
Assessment methods (in Czech)
zimní semestr zápočet, letní semestr zkouška
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 3 z 5.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2024, Summer 2025.
 • Enrolment Statistics (Summer 2023, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2023/H60241l